Understanding Your Market Needs

Malteri za zidanje, glet mase i fasadni malteri treba da poseduju dobra svojstva, kako u svežem, tako i u očvrslom stanju. Malter je neophodan kako bi držao cigle zajedno ili za stvaranje oblikovanih površina za unutrašnje i spoljne zidne strukture. Carmeuse nudi SuperCalco® rešenja na bazi kreča za arhitekte, izvođače i investitore, kako bi građevinske potrebe bile zadovoljene, ali i iz zdravstvenih i održivih razloga. 


Vlasnici koji su uključeni u izgradnju ili renoviranje nastoje da koriste pouzdana rešenja i materijale. Oni mogu pozitivno doprineti funkcionalnim, estetskim i održivim zahtevima zgrade, uz doprinos dobrobiti ljudi koji žive i rade u zgradi.


Dizajnerima, arhitektama i inžinjerima je potreban pouzdan krajnji proizvod koji zadovoljava potrebe vlasnika. Oni moraju da usklade kratkoročne zahteve izvođača, koji treba da radi brzo i ekonomično, i dugoročne zahteve vlasnika zgrade, kome je potrebna trajna, atraktivna i pouzdana građevina. 


Majstori tragaju za upotrebljivim i postojanim proizvodima koji omogućavaju lako rukovanje. Spojevi, fuge i završni slojevi maltera se moraju lako i potpuno ispuniti, dok se postavljanje blokovske građe (termoblok, AAC blok, cigla i ostali građevinski elementi) i njihov položaj moraju prilagoditi brzo i lako. Malter za zidanje, fasadni malter i glet masa moraju imati svojstva koja pomažu majstoru da radi glatko, brzo i ekonomično, uz minimum otpada i dosledan kvalitet rada.

Solutions to Meet Your Needs

Naš asortiman proizvoda SuperCalco® (Evropa), Enduria (samo u Rumuniji) i Bartisan (samo u Turskoj) nudi rešenja na bazi  hidratisanog kreča za Vaše zidarske jedinice u novogradnji i renoviranju. Ovaj asortiman nudi sledeće pogodnosti za sve zainteresovane strane u ovom procesu.


Obradivost
Uz upotrebu SuperCalco® proizvoda,  veziva na bazi sitnih čestica sa vrlo velikom površinom, smeša može da zadrži veću količinu vode. Takođe se poboljšava tečljivost smeše i na taj način se poboljšava i njena stabilnost.
 

Kvalitet rada
Glađa i obradivija tekstura SuperCalco® maltera, kao i osobina zadržavanja vode u malteru odmah nakon nanošenja, pomažu unapređenje dobrih performansi ugradnje. Ovo omogućava potpuno ispunjavanje pukotina, i glatko završno nanošenje glet mase. Konačni rezultat je visokokvalitetna završna obrada .      
 

Uštede
Upotreba SuperCalco® maltera može biti ekonomičnija. Zahvaljujući kombinaciji obradivosti, zadržavanja vode i lakše upotrebe - uz doslednije i tačnije ispunjavanje spojeva, kao i bolje prianjanje - obično stvara manje otpada. Kvalitetnija orada će takođe smanjiti verovatnoću prepravki ili popravnih radova.
 

Čvrstoća vezivanja 
SuperCalco® malteri imaju izvrsna svojstva prianjanja i vezivanja, zahvaljujući visokom stepenu obradivosti, lepljivosti i zadržavanja vode. Takođe su u stanju da stvore neprekidne veze sa površinama cigala i mogu u potpunosti da popune prostor između njih.  
 

Propuštanje vode
Prodiranje vode u zidane objekte i zgrade je u suštini neuspeh samog sistema zgrade da spreči prodor vlage. Voda je pokretačka snaga njihovog propadanja i može suštinski da utiče na performanse i trajnost mnogih elemenata u zgradama. Zidovi rađeni SuperCalco® malterima imaju dobru otpornost na propuštanje vode.
 

Trajnost
Sve do kraja 20. veka gotovo sve zidane zgrade su rađene od maltera na bazi kreča. Njihova trajnost i dugoročne performanse su istaknute mnoštvom istorijskih građevina, koje se mogu naći u našim gradovima.
 

Visoka otpornost na savijanje u kombinaciji sa odgovarajućom čvrstoćom na pritisak 
Pucanje je obično uzrokovano neodgovarajućom čvrstoćom maltera u odnosu na građevinske elemente koji se malterišu zajedno. Mekši malteri na bazi kreča nude veću elastičnost i pomažu u prilagođavanju prilikom manjih pokreta i promena zapremine, što smanjuje potrebu za pokretnim spojevima. 
SuperCalco® malteri su fleksibilniji i mogu da apsorbuju visok stepen deformacija pre oštećenja. 
 

Uticaj na životnu sredinu 
Na kraju životnog veka zgrade, SuperCalco® malteri omogućavaju lakšu ponovnu upotrebu građevinskog materijala, što doprinosi efikasnijem iskorišćenju resursa. 

  • Brojne istorijske građevine u našim gradovima pokazuju da malteri i završni premazi na bazi kreča efikasno doprinose dugotrajnim performansama. 
  • Malteri na bazi kreča su uopšteno mekši od cigala. Ovo olakšava uklanjanje maltera bez oštećenja, jer se cigle postavljanemalterom na bazi kreča, mogu očistiti i ponovno koristiti u novim građevinama.

SuperCalco® se ponaša kao sunđer za ugljenik, tako što apsorbuje ugljen-dioksid iz vazduha. Ovaj proces vremenom postepeno povećava  njegovu čvrstoću i poboljšava ugljenični otisak zgrade tokom njenog životnog veka. 
 

Other Građevinski materijali applications

Successful development and manufacturing of building products requires that you carefully consider every aspect that goes into your production.

View all of them
concrete
Beton
precast concrete
Prefabrikovani Beton