Understanding Your Market Needs

Za proizvodnju jedinjenja kalcijuma, proizvodi od kreča se uglavnom koriste kao izvor kalcijuma za izradu širokog spektra hemikalija. U njih spadaju prah za izbeljivanje, kalcijum fosfat, kalcijum hlorid, sapuni od kalcijuma, kalcijum laktat, kalcijum nitrat, kalcijum citrat i mnogi drugi. Ove hemikalije se koriste u raznim industrijama, kao što su đubriva, plastika, hrana itd. 


U hemijskoj industriji, kreč je takođe neophodan za proizvodnju oksida alkena, trihloretilena za odmašćivanje, magnezijum hidroksida za vatrostalne obloge, uljanih aditiva za lubrikante i maziva itd. 


Proizvod od kreča obezbeđuje elementarni kalcijuma koji će biti ugrađen u krajnje hemijsko jedinjenje. Svojstvo kreča će imati direktan uticaj na reakciju i na kvalitet krajnjeg proizvoda. 


Ovo je tačno, pre svega zato što kalcijum dostupan za reakciju mora  biti što viši, da bi se dobio maksimalan prinos od kreča. Čistoća je takođe ključna za garantovanje kvalitetnog finalnog proizvoda.   

Solutions to Meet Your Needs

Za ovo tržište Carmeuse isporučuje specifične vrste živog kreča, hidratisanog kreča i krečnjaka sa visokim sadržajem Ca, visokom čistoćom i reaktivnošću.