Understanding Your Market Needs

Kreč se koristi u proizvodnji šećera, kod prečišćavanja soka od repe ili trske. Šećerna repa se usitnjava i propušta kroz difuzer da bi se ekstrahovao šećerni sok.
Kreč proizveden od krečnjaka sa visokim udelom kalcijuma se koristi u procesu proizvodnje za ovu osnovnu operaciju.

U procesu proizvodnje šećera za prečišćavanje šećernog soka potrebno je kvalitetno krečno mleko. Kreč se koristi za vezivanje i uklanjanje nečistoća u soku šećerne repe. Za proizvodnju jedne tone šećera koristi se 125 kg krečnjaka.

Većina postrojenja za preradu šećera ima sopstvene peći za kreč, te im je potreban krečnjak dobrog kvaliteta za pečenje.

U ovim pećima, na temperaturi od 900°C, krečnjak sa visokim udelom kalcijuma se pretvara u živi kreč. Da bi se dobilo krečno mleko ovom kreču se dodaje voda.  

Solutions to Meet Your Needs

Već dugi niz godina Carmeuse iz svojih kamenoloma bira najbolje prilagođeni krečnjak sa visokim udelom kalcijuma za isporuku velikim i manjim proizvođačima šećera. Zahvaljujući stručnosti kompanije, Carmeuse krečnjak predstavlja svetsku referencu za kamenolome koji nude kamen ovakvog kvaliteta. 

Carmeuse takođe pomaže klijentima u početnom i završnom delu proizvodne kampanje u industriji šećera, tako što im direktno obezbeđuje živi kreč ili krečno mleko koje im može zatrebati. 

Carmeuse snabdeva rafinerije šećera živim krečom sa visokim udelom kalcijuma za rafinisanje sirovog šećera.

Krečno mleko se takođe koristi za prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju u šećeranama.

Budući da je tako široke primene, kreč se koristi i za prečišćavanje sirovina. Nusproizvodi koji sadrže kreč i organske ostatke često se ponovno koriste u poljoprivredi, kao oplemenjivač zemljišta koji je bogat organskim materijama. 

Other Poljoprivreda applications

Farming today is a complex business with a variety of needs.

View all of them
soil amend
Oplemenjivanje Zemljišta
Chickens eating feed on a farm
Hrana Za Životinje