Solutions to Meet Your Needs

Calcitec® se koristi za proizvodnju fasadne glinene opeke, s obzirom na to da glina sadrži silicijum-dioksid, aluminijum-oksid, feldspat i okside gvožđa. U zavisnosti od količine oksida gvožđa u glini, pečenjem će se dobiti smeđa, ružičasta ili crvena cigla,. Prisustvo Calcitec®-a u smeši će promeniti boju cigle u žutu ili beličastu boju. Ovo se može korigovati korišćenjem sredstava za bojenje, kako bi se postigao široki spektar boja modernih cigala.

Other Građevinski materijali applications

View all of them
Two workers measuring roofing material
Bitumenski Krovni Pokrivači I Šindre
hempcrete
Hempcrete