Understanding Your Market Needs

Putarska udruženja i preduzeća zadužena za izgradnju i održavanje putne infrastrukture se svakodnevno susreću sa izazovima kako da povećaju povrat uloženih sredstava u izgradnju puteva,  da smanje troškove održavanja asfaltnih saobraćajnica, kao i da produže životni vek kolovoza. Putarska udruženja i preduzeća tragaju za pouzdanim, dokazanim i održivim rešenjima. Hidratisani kreč, hemijski aktivan filer, donosi investitorima dodatnu vrednost. 


Putarske udruženja i preduzeća za izgradnju i upravljanje putevima neprestano tragaju za rešenjima koja će doprineti smanjenju troškova održavanja, a samim tim i troškova životnoih ciklusa puteva. Shodno tome, oni obično uzimaju u razmatranje parametre kvaliteta koji utiču na životni vek puta. 

Solutions to Meet Your Needs

Hidratisani kreč je hemijski aktivan filer. Njegova primena dovodi do niza prednosti, tako što povećava otpornost na osetljivost na vlagu i otpornost na pojavu kolotraga, čineći mešavinu tvrđom i čvršćom na višim temperaturama. Krajnji ishod pomenutog je asfaltna mešavina koja je otpornija na naprezanje i pukotine. Hidratisani kreč čak smanjuje brzinu starenja asfaltnog kolovoza, tako što usporava oksidaciju bitumena. Na taj način, kolovoz ostaje fleksibilniji tokom vremena i zaštićen je od krhkih pukotina u dužem vremenskom periodu, nego što bi bio bez uticaja kreča. 


Kako kolovozi stare, na početku dolazi do formiranja mikro-pukotina. One se spajaju i formiraju makro-pukotine koje oštećuju kolovoz. Čestice hidratisanog kreča utiču na smanjenje stvaranja pukotina, jer kreč reaguje sa elementima bitumena, formirajući veće komade koji su sposobniji za presretanje i uklanjanje mikro-pukotina. Ovo sprečava da mikro pukotine prerastu u veće pukotine, koje dovode do propadanjea kolovoza.  


Severnoameričke državne agencije za puteve procenjuju da hidratisani kreč povećava trajnost asfaltnih mešavina od 20 do 50% tokom životnog veka. U Evropi, francuski stručnjaci za puteve su istakli  da pozitivni efekti upotrebe hidratisanog kreča povećavaju trajnost puteva za 25%, u poređenju sa očekivanim životnim vekom. Ugljenični otisak u oblasti izgradanje puteva može biti smanjen i do 23%  koristeći koncept upotrebe hidratisanog kreča u asfaltnim slojevima. (Izvor: EuLA)
 

Other Gravedinarstvo applications

View all of them
construction aggregates
Agregati
precast concrete
Prefabrikovani Beton