Pochopení vašich potřeb

Vápenopískové cihly jsou vyrobené z písku, vápna a vody (bez přísad). Pod vysokým tlakem a po následném autoklávování se ze směsi vyrábí pevný, bílý stavební materiál. Architekti často navrhují vápenopískové cihly pro stavební projekty kvůli dobré zvukové izolaci, dobré absorpci tepla a vlhkosti, jakož i výjimečné požární odolnosti těchto cihel.

Cihly s vysokou pevností jsou často potřebné pro zdi, které nesou velké zatížení. Vnější zdiva a vnitřní stěny obvykle vyžadují tepelnou a zvukovou izolaci, protože projektanti se snaží dosáhnout vícenásobné výhody pro celou budovu použitím stejného typu materiálů na výstavbu zdí. Zdiva musí být nákladově efektivní, a to nejen ve smyslu konečné sumy nebo i jako stavební materiál.

Řešení pro vaše potřeby

Vápenopískové cihly jsou prefabrikovaným stavebním materiálem, který zabezpečuje současně konstrukci a tepelnou i zvukovou izolaci. Tyto cihly se vyrábějí smícháním vápna, písku a vody v dávkovaném procesu, kde musí vápno okamžitě reagovat s nehašeným vápnem, aby se vytvořila určitá prvotní „zelená“ pevnost před vstupem do autoklávu. 

Nehašené vápno, které má specifické chemické složení, reaktivitu a jemnost, je jedním z klíčových prvků procesu lití vápenopískových produktů. Vápenné omítky a podkladové vrstvy mají podobný lineární koeficient roztažnosti jako vápenopískové cihly, díky čemuž se eliminuje praskání na povrchu.

Ostatní služby: Stavební materiály

Zobrazit všechny z nich
Two workers measuring roofing material
Asfaltové střechy a šindele
AAC
AAC - Autoklávovaný pórobeton