Understanding Your Market Needs

Sitnozrnasta zemljišta sa lošom nosivošću često predstavljaju glavni izazov za građevinske inženjere i projektante. Primena ViaCalco® vezivana sitnozrnastom zemljištu čak i neupotrebljivo zemljište može pretvoriti u čvrstu radnu platformu. Ovo predstavlja osnov za dalju izgradnju svih slojeva nasipa, završnih (nosećih) slojeva i osnova za auto-puteve, železničke pruge, saobraćajnice, industrijske parkove, aerodrome ili ostale zemljane radove koji su u vezi sa građevinskim projektima. 


Vlažno, sitnozrnasto zemljište slabog kvaliteta može predstavljati glavni izazov na mnogim gradilištima. Blatnjavo gradilište otežava uslove za rad, kao što je pristup lokaciji vozilima. Ovakvi lokacijski uslovi, takođe, mogu otežati postizanje zahtevane zbijenosti, utvrđene od strane projektnog građevinskog ili geotehničkog inženjera. Vlažno i slabo zbijeno zemljište rezultuje lošim kolovoznim zastorom. Na gradilištu gubitak vremena znači gubitak novca. 

Solutions to Meet Your Needs

ViaCalco® vezivo dovodi do brzog isušivanja zemljišta koje sadrži sitnozrnastu glinu. Takođe, unapređuje uslove rada tokom gradnje, zahvaljujući efektu flokulacije kreča i gline. Geotehnički nacrti studija mogu čak optimizovati ponovnu upotrebu zemljišta, što rezultuje dugoročnim poboljšanjima. Dodavanjem ViaCalco® veziva može dovesti do tri glavna poboljšanja zemljišta:

  • Isušivanje zemljišta – smanjuje se sadržaj vlage u zemljištu.
  • Modifikacija zemljišta – smanjuje se plastičnost zemljišta, što pomaže boljem zbijanju zemljišta i povećava se rana čvrstoća.
  • Stabilizacija zemljišta – povećava se dugotrajna čvrstoća, smanjuje se potencijal bubrenja i stvara se otpornost na smrzavanje i otapanje. 

UŠTEDA VREMENA I NOVCA 
Zemljište tretirano ViaCalco® vezivom može ponuditi brojne ekonomske prednosti za građevinske projekte: 

  • Troškovi su manji nego kod drugih opcija za poboljšanje kvaliteta zemljišta, posebno u poređenju sa tehnikom „ukloni i zameni“ koja se koristi  prilikom upotrebe agreagata i geosintetičkih materijala. 
  • Brzo unapređuje kapacitet nosivosti zemljišta na gradilištu, omogućavajući isporuku građevinskog materijala i pružajući čvrstu radnu platformu za druge građevinske radove. Vreme je novac – kreč pomaže da se posao odvija po utvrđenom rasporedu.  
  • Smanjuje troškove izrade kolovozne konstrukcije, jer ViaCalco® stabilizovano zemljište ima dugotrajnu čvrstoću koju  treba uzeti u obzir prilikom projektnih radova vezanih za izradu kolovoznog zastora, jer je integrisano u sve slojeve nasipa nasipe  .


 

Other Gravedinarstvo applications

View all of them
precast concrete
Prefabrikovani Beton
construction aggregates
Asfalt