Kako postići najbolje rezultate kada se koristi kreč i krečnjak? Carmeuse je u mogućnosti da Vam pruži pouzdanu podršku i detaljno znanje, od trenutka kada nas upoznate. Ovu podršku i znanje nudimo kroz naše proizvodne pogone direktno Vašem pogonu ili projektu. Naša kompanija radi timski, sa osobljem na različitim lokacijama i sa Vama. Cilj je da Vam pomognemo da maksimalno iskoristite svoje performanse, istovremeno ostvarujući uštede i koristi za životnu sredinu.

Naš tim za istraživanje i razvoj kontinuirano traži poboljšanja kako bi:

  • Razvio prirodnija rešenja koja odgovaraju potrebama naših klijenata.
  • Razvio nove tehnologije za poboljšanje vrednosti prirodnih resursa.
  • Pronađe nove načine za unapređenje naše energetske efikasnosti i smanjenje uticaja na životnu sredinu naših procesa i procesa naših kupaca.

You might be interested in