Carmeuse nastavlja da inovira i daje značajan doprinos industriji kreča. Tim za istraživanje i razvoj Carmeuse-a fokusiran je na razvoj novih proizvoda za prečišćavanje vode i otpada, kao i na proširenje našeg znanja u ovim granama. Ovaj fokus nam omogućava da:

  • Budemo u koraku sa zahtevima naših klijenata.
  • Ostvarimo nove osobine i načine korišćenja za naših proizvoda i premašimo zahteve.
  • Ponudimo najnovija dostignuća našim klijentima kako bi mogli da smanje ukupne troškove vlasništva.
     

You might be interested in