Instalacija za kreč na lokaciji korisnika mora imati ispravan dizajn. Ovo je ključno za osiguravanje besprekornog, sigurnog i ekonomičnog rada.

U ovo je uključeno nekoliko koraka – uključujući skladištenje kreča, rukovanje njime, transport i doziranje, kao i pripremu krečnog mleka, pumpanje i injektiranje. Tokom više od 150 godina stekli smo opsežno znanje i dugogodišnje iskustvo u ovim operacijama. Spremni smo da vam pružimo podršku u pripremi i optimizaciji koraka, naime:

  • Procenom dizajna jedinice za kreč, od ispuštanja kreča do krajnje tačke doziranja.
  • Pružanje kompletnog dizajna vaše jedinice za kreč, uključujući pripremu krečnog mleka.
  • Izgradnja i rukovanje vašom jedinicom za kreč i/ili jedinicom za krečno mleko, kao vaš podizvođač.
     

You might be interested in