Introduction

Key Considerations

Ovi proizvodi su presudni za poboljšanje opšteg stanja zemljišta, povećanjem pH zemljišta na optimalan nivo i osiguravanjem da efekti traju dug vremenski eriod.

TerraCalco® je izvor kalcijuma, koji je jedan od najvažnijih elemenata za strukturiranje tla nakon azota, kalijuma i fosfora.

Your Benefits

TerraCalco® proizvodi u osnovi poboljšavaju performanse zemljišta upravljajući pH vrednošću. Ovo poboljšava kapacitet razmene katjona i strukturu tla.

TerraCalco® povećava alkalnost tla. Viši pH pomaže u:

 • Povećanju količine organskih i prirodnih đubriva/hraniva dostupnih za useve, povrće, vinograde itd., što rezultira boljim prinosom useva.
 • Poboljšava strukturu zemljišta, povećavajući tako potencijalnu proizvodnju.

Carmeuse nudi asortiman proizvoda TerraCalco® za poboljšanje i održavanje dobre kondicije zemljišta:

 • Idealan pH zemljišta za useve je između 6,8 i 7,2.
 • Niža pH vrednost donosi rizik od toksičnosti aluminijuma (<5,2) i visoku strukturnu nestabilnost koja može uništiti useve, što rezultira izuzetno niskim prinosom.
 • Redovna upotreba TerraCalco® omogućava održavanje dobrih performansi na poljima.

Prednosti Terracalco®-a

 • Poboljšava strukturu zemljišta.
 • Optimizuje potencijal zemljišta.
 • Pojačava efekat đubriva.
 • Podstiče biološku aktivnost.
 • Povećava organsku materiju u zemljištu.
 • Štiti biljke.

Variation of this product

terracalco 95
Product |

TERRACALCO® 95

Najbrže rešenje za upravljanje pH vrednošću zemljišta, sa najvećim sadržajem Ca, granulisan, rasipanje sa rasipačem za đubriva.

Read more
terracalco 55
Product |

TERRACALCO® 55

Fini materijal u prahu, čisti kalcijum-karbonat. Tradicionalno rešenje za povećanje pH vrednosti u kiselim zemljištima.

Read more