Key Considerations

Krečno mleko predstavlja reagens za polusuve procese, koji su u širokoj upotrebi. Jedan od faktora koji utiče na efikasnost uklanjanja zagađivača je kvalitet reagensa. Proizvodnja na licu mesta je rešenje kada su potrebne velike količine reagenasa i kada je instalirana odgovarajuća procesna oprema. Svojstva živog kreča (kao što su njegova čistoća, reaktivnost i raspodela veličine čestica) predstavljaju faktore koji utiču na proces gašenja. Stoga je neophodno imati konstantne vrednosti tokom vremena i svojstva koja su usaglašena sa projektnom vrednošću jedinice za pripremu reagensa.

Proizvod CleanCalco® QL obezbeđuje visoku postojanost reaktivnosti i čistoće, kako bi se održao nesmetan rad jedinice za pripremu kečnog mleka. CleanCalco® QL se isporučuje potpuno samleven, sa konstantnom veličinom čestica i spreman je za upotrebu u procesu gašenja.
 

Your Benefits

 

  • Garantovana dostupnost.
  • Garantovana doslednost.
  • Korisnička podrška za tehnička ili logistička pitanja.
  • Vrhunski kvalitet.
  • Lakoća korišćenja.
  • Uštede na održavanju.
  • Povećana pouzdanost jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.