Key Considerations

Polusuvi postupak prečišćavanja dimnih gasova se uglavno koristi. Ponekad se za velike protoke zahteva proizvodnja hidratisanog kreča na licu mesta. Dostavljeni živi kreč bi se stoga trebao uklopiti sa opremom, kako bi se proizveo efikasan reagens.

Specifikacije proizvoda CleanCalco® CDS su optimizovane, nudeći visoku konzistentnost reaktivnosti i čistoće kako bi se održao nesmetan rad proizvodne jedinice za hidratizaciju. CleanCalco® CDS se isporučuje sa konstantnom veličinom čestica i spreman je za upotrebu u jedinici za hidratizaciju i prilagođen svakom dizajnu.
 

Your Benefits

  • Garantovana dostupnost.
  • Garantovana doslednost.
  • Korisnička podrška za tehnička ili logistička pitanja.
  • Vrhunski kvalitet.
  • Lakoća korišćenja.
  • Uštede na održavanju.
  • Povećana pouzdanost jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.