Understanding Your Market Needs

Koncentracija obojenih metala u rudama se kontinuirano smanjuje. Shodno tome, pre procesa ekstrakcije metala, rudama je potrebno obogaćivanje. Flotacija je najčešći način koji se koristi za koncentraciju metala iz izvornih ruda. Proces flotacije zahteva kombinaciju hemikalija, uključujući alkalije (baze).

 
Koncentracija metala u rudama obojenih metala se već decenijama smanjuje. U većini slučajeva ovo onemogućava direktnu ekstrakciju metala iz ruda. One moraju da budu obogaćene ili prerađene u koncentrat, kako bi se ovaj koncentrat dalje koristio  za ekstrakciju metala. Penušava flotacija je najčešći način obogaćivanja ruda obojenih metala. Flotacija je fizički proces koji zahteva posebnu kombinaciju nekoliko hemikalija. Na njenu efikasnost utiče pravilan izbor hemikalija, kao i njihov kvalitet. 

Solutions to Meet Your Needs

Kreč je ključna hemikalija koja se koristi u flotaciji rude i ima nekoliko primena, kao što su: 

 • Prilagođavanje pH vrednosti u kombinaciji sa drugim hemikalijama.  
 • Deprimator  pirita pri flotaciji rude bakra.
 • Deprimator u selektivnoj flotaciji sulfidnih ruda nikla.

Kreč se najčešće koristi u tečnoj fazi (krečno mleko), pripremljeno na licu mesta u posudama za pripremu krečnog mleka. Kvalitet kreča i najbolje performanse jedinice za proizvodnju krečnog mleka su ključne za efikasnost procesa flotacije. 


PROIZVODI


Carmeuse je razvio posebnu paletu proizvoda AQUACALCO® za upotrebu u flotaciji rude i hidrometalurškim procesima. Ova specijalizovana paleta takođe uključuje i gotovo krečno mleko u različitim koncentracijama.

 • AQUACALCO® Q
 • AQUACALCO® S
 • AQUACALCO® M

STRUČNA PODRŠKA

 • Kvalitet i isporuka
 • Inovativni proizvod
 • Optimizacija i prilagođavanje
 • DBFO model (dizajn-izgradnja-finansiranje-sprovođenje)
   

Other Obojeni metali I rudarstvo applications

View all of them
hydrometallurgy
Hidrometalurgija
pyrometallurgy
Pirometalurgija