hydrometallurgy
Hidrometalurgija
metal ore rocks
Obrada rude
Image
pyrometallurgy
Pirometalurgija