Naša istorija

1860
Frasnes
Avanturu započinje Léon Collinet, 1860. godine, blizu “Meuse” u Belgiji, u mestu poznatom po čistom krečnjaku.

Carmeuse je uspeo da okupi nekoliko nezavisnih kamenoloma kako bi postao jedan od glavnih belgijskih igrača, koji je opstao tokom ratova i kriza u XX veku. 
Pored brojki, bilansa stanja, poteškoća i uspeha, ovo je priča o velikoj avanturi. Priča o hiljadama “Carmeuse-ovaca” koji su tokom veka i po rada, strasti i zalaganja doprineli da Carmeuse postane vodeća belgijska kompanija širom sveta.

1900 - 1950
excavator
1925. godine je kompanija dobila svoje zvanično ime i tako je rođen “Carmeuse”.

Do Drugog svetskog rata, poslovanje ostaje nepromenjeno. Krečnjak je klesan čekićem. Krajem 1930-ih, modernizacija Carmeuse-ovih postrojenja se dogodila u potpunosti. Tehnološki napredak dovodi do poboljšanja produktivnosti i kvaliteta. Kamenoresci kao zanatlije nestaju.


   


1950 – 1980
swan
1953. godine, labud postaje logo Carmeuse-a i dan danas predstavlja simbol naše kompanije.

Prva rotaciona peć “Carmeuse-Polysius” omogućava dobijanje čistijeg i reaktivnijeg kreča. Ova nova tehnologija smanjila je veličinu zrna sa 60 na 10 mm, istovremeno smanjujući potrošnju energije za 35%.

Šezdesete godine karakterišu svest o uticaju ljudskih aktivnosti na životnu sredinu. Za proizvodnju kreča je to značilo povećanje pritiska da se smanji prašina i vibracije tokom miniranja. 
 

1980 - 2000
History 2000 Moha
Osamdesetih godina prošlog veka smo svedočili prvom talasu geografskog širenja Carmeuse-a.

Kompanija počinje da se širi van granica, počev od Evrope: u Italiji, Francuskoj, i Holandiji, a zatim u Severnoj Americi i u Turskoj devedesetih godina. 
Prvi koraci Carmeuse-a na afričkom kontinetu napravljeni su 1995. godine.
 

2000 – 2010
History 2000
Na početku veka, Carmeuse je dobio novu dimenziju u Centralnoj Evropi.

Kompanija je sada jedan od glavnih proizvođača kreča i proizvoda povezanih sa krečnjakom, koji se koriste u brojnim aplikacijama, zadovoljavajući svakodnevne i esencijalne potrebe. 2003. godine, Rodolphe Collinet postaje novi izvršni direktor kompanije Carmeuse.
Tokom narednih godina, Carmeuse učvršćuje svoju vodeću poziciju na severnoameričkom tržištu, nakon što je 2008. godine izvršio najveću akviziciju u svojoj istoriji.

2010 - 2019
History 2019
Ovaj period označava drugi talas geografske ekspanzije za Carmeuse.

Kompanija razvija poslovanje na više geografskih područja Evrope i Afrike, a širi se i na Tajland i Brazil.
Ove godine znače važan preokret u životu i delatnosti Carmeuse-a: kompanija kreće u potpuno drugom smeru i od proizvodnje kreča i krečnjaka započinje sa pružanjem naprednih usluga.
Tako, Carmeuse preuzima STT u Kanadi 2017. godine, nakon čega u 2018. godini sledi osnivanje TecforLime. Pomoću ove dve platforme Carmeuse nudi svoju tehničku stručnost, izgradnju opreme, tehnološku podršku za sva krajnja tržišta, prilagođavajući rešenja za svaku situaciju.

2020
160 years
Carmeuse slavi 160 godina strasti!

Za 160 godina poboljšali smo svakodnevnicu ljudi oko nas, pomogli da se naprave rešenja koja čine našu vodu i vazduh čistijim.

Pomogli smo poljoprivredi da raste i održava hranu koja nam je potrebna, učinili smo zgrade snažnijima, a puteve sigurnijim širom sveta. Za industrije, za zajednice, za život.

A tek smo počeli!