Understanding Your Market Needs

Zbog rastuće potražnje za visokokvalitetnim proizvodima od čelika, postoji potreba za nižim sadržajem nečistoća (poput fosfora i sumpora) u procesu proizvodnje čelika. Injektiranje kreča u kiseoničnikonvertor (BOF) pomaže da se postignu tako strogi zahtevi. Carmeuse i njegovi tehnološki partneri razvili su injektiranje kreča u BOF. Ovo pomaže u unapređenju procesa odfosforavanja, što dovodi do značajnog pozitivnog uticaja na čistoću čelika, kao I dosmanjenja troškova.


Kako se mogu smanjiti doduvavanjausled sadržaja fosfora u BOF konvertoru?


Kako se odfosforavanje može poboljšati kako bi se proizveo čistiji čelik ?
 

Solutions to Meet Your Needs

  • Pravovremeno dodavanje topitelja u promenljive čelične šarže.

  • Smanjenje nivoa fosfora optimizacijom oksidacione atmosfere u peći, što rezultira dobijanjem visokokvalitetnog čelika.

  • Preciznije injektiranje kreča pruža optimalnu alternativu tradicionalnim praksama dodavanja komadnog kreča, koje je oduvek bilo teško kontrolisati.

Iako su značajni rezultati postignuti injektiranjem kreča u BOF, Carmeuse i strateški partneri uvek nastoje da dalje razvijaju ovu tehnologiju za optimalne performanse. Ovi razvici uključuju:

  • Metalurške prednosti zahvaljujući poboljšanom rastvaranju kreča, dosledno boljoj trosci i poboljšanom odfosforavanju.

  •  Procesne prednosti uključuju smanjene izbacivanja troske; eliminisanje doduvavanja usled sadržaja fosfora; 100% iskorišćena injektiranog kreča; i moguća poboljšanja životnog veka vatrostalne obloge.

  • Prednosti za životnu sredinu i bezbednost I zdravlje na radu usledu čistije radne sredine.

Other Gvožđe I Čelik applications

View all of them
Electric Arc Furnace
Injektiranje Kreča U Elektrolučnu Peć (EAF)
header_iron_steel
Odsumporavanje Sirovog Gvožđa