Understanding Your Market Needs

Hidrometalurgijaobuhvata veliki broj procesa za dobijanje metala iz rastopa ruda, koncentrata i slanih rastvora. Dva glavna primera uključuju Bajerov postupak za proizvodnju aluminijum oksida, ekstrakciju cinka, nikla i olova izluživanjem u višestepenom postupku, kao i direktno izluživanje zlata iz ruda. Većina hidrometalurških procesa predstavljaju složene i višestepene procese. U svakom koraku ovih procesa potrebne su specijalizovane hemikalije, kako za ekstrakciju metala, tako i za njihovu preradu uklanjanjem nečistoća. Alkalizacijae je uključena u većinu hidrometalurških procesa. Obezbeđivanje pravog izbora hemikalija i njihove čistoće čini ove procese efikasnijim. 

Solutions to Meet Your Needs

Kreč je najraspoloživija i najisplativija bazna hemikalija koja se koristi pri ekstrakciji metala hidrometalurškim postupcima, kao što su:

 • 3 ključna koraka Bajerovog procesa za proizvodnju aluminijum oksida iz boksita.
 • Održavanje pH vrednosti prilikom ekstrakcije zlata izluživanjem cijanidima.
 • Uklanjanje nečistoća prilikom ekstrakcije nikla, olova i cinka iz koncentrata.
 • Uklanjanje nečistoća prilikom ekstrakcije litijuma iz slanoih rastvora i tvrdih stena.

Kreč se uglavnom koristi u tečnom obliku (krečno mleko), pripremljeno na licu mesta u posudama za pripremu krečnog mleka. Kvalitet kreča i najbolje performanse jediniceza pripremu krečnog mleka su ključne za efikasnost postupaka izluživanja metala ili procese prerade. 

PROIZVODI

Carmeuse je razvio posebnu paletu proizvoda AQUACALCO® za upotrebu u flotaciji rude i hidrometalurškim procesima. Ova specijalizovana paleta takođe uključuje i gotovo krečno mleko u različitim koncentracijama.

 • AQUACALCO® Q
 • AQUACALCO® S
 • AQUACALCO® M

STRUČNA PODRŠKA

 • Kvalitet i isporuka
 • Inovativni proizvod
 • Optimizacija i prilagođavanje
 • DBFO model (dizajn-izgradnja-finansiranje-sprovođenje)
   

Other Obojeni metali I rudarstvo applications

View all of them
pyrometallurgy
Pirometalurgija
metal ore rocks
Obrada rude