aod
AOD konvertor
Electric Arc Furnace
Injektiranje Kreča U Elektrolučnu Peć (EAF)
Image
Basic Oxygen Furnace
Injektiranje Kreča U Kiseonični Konvertor (BOF)
Image
laddle_furnance
Metalurška lončasta peć
header_iron_steel
Odsumporavanje Sirovog Gvožđa
sinter
Pogon za aglomeraciju
iron ore
Priprema Železne Rude
steel making
Proizvodnja Čelika (BOF/EAF)