AOD_5
Argonsko-kiseonično razugljenisavanje
LRF_processes_2
LRF procesi
Image
Hot_metal_1
Odsumporavanje sirovog gvožđa
Image
Iron_ore_4
Priprema železne rude
steel_7
Proizvodnja čelika
EAF_steelmaking_1
Proizvodnja čelika u elektrolučnim pećima...
BOF_steelmaking_6
Proizvodnja čelika u kiseoničnim konvertorima...
steel
Proizvodnja gvožđa
Image
steel_making_5
Sekundarna metalurgija
Image
Basicity_control_1
Sinterovanje i kontrola baziciteta