Zdravo, Stefane. U Carmeuse-u si počeo kao praktikant, a sada si stalno zaposlen na poziciji operatera u rudniku. Možeš li da nam ispričaš svoju priču? 

Tokom završne godine u srednjoj školi, dobili smo priliku da obavljamo praktični deo nastave u Rudniku krečnjaka Carmeuse, na čemu sam veoma zahvalan. Nastojao sam da iskoristim ovu priliku u potpunosti i da naučim što je moguće više. Upoznao sam se sa radom u Rudniku tokom prakse, kao i sa kolegama koji su bili više nego spremni da dele i prenesu svoje znanje. S obzirom na celokupnu radnu atmosferu, izrazio sam želju da radim u timu kao što je ovaj u Rudniku ukoliko se ukaže potreba za zaposlenjem. 
 
 

Mislim da je praktična nastava odlična prilika za učenike pošto mogu mnogo da nauče u Carmeuse-u, radeći na različitim postrojenjima i pripremajući se za buduće poslove.

Kakva je atmosfera u fabrici? Kakve si odnose razvio sa svojim kolegama? 

Atmosfera je odlična! Ja sam najmlađi kolega i mogu da kažem da su me prihvatili i da sam se dobro uklopio. Pomažu mi da naučim sve poslove koje treba da obavljam, a ja im pomažem na bilo koji način na koji mogu. Ne postoji razlika među nama.

Šta misliš o bezbednosti? Kako Carmeuse upravlja tvojom bezbednosti na radnom mestu? Da li se osećaš bezbedno radeći u Carmeuse-u? 

Iskreno, imao sam priliku da radim u drugoj firmi nekoliko meseci i tamo se jako malo pažnje posvećivalo bezbednosti. Carmeuse je potpuno druga priča u smislu bezbednosti – osećam se u potpunosti bezbedno i zaštićeno uz opremu koju imamo i uz sve instrukcije koje pratimo tokom rada. Svakog dana na jutarnjem sastanku obradimo jednu temu u vezi sa bezbednosti na radu, i na taj način znamo da u Carmeuse-u ništa što radimo nije vredno povređivanja. 

Šta je najinteresantnije što si radio u Carmeuse-u? 


Pošto sam tek počeo da radim u januaru ove godine, to je vrlo kratak period. Mogu da kažem da mi je svaki dan interesantan i verujem da ću tek biti deo novih projekata i novih mogućnost iza razvoj u smislu tehničkih znanja, i veština. 
 
Da li smatraš da u Carmeuse-u imaš dobar balans između posla i privatnog života?


Mislim da je balans između privatnog i poslovnog života veoma poštovan u Carmeuse-u, u svim aspektima.