Understanding Your Market Needs

Dezinfekcija je prirodno rešenje za higijenske probleme. Carmeuse je kreirao paletu proizvoda OPTILIT® za prirodnu dezinfekciju vaših štala ili živinarnica. Zahvaljujući visokoj pH vrednosti ovih proizvoda paraziti se ne mogu razviti tako brzo, kao što bi mogli u slučaju niske pH vrednosti. OPTILIT® proizvodi sadrže komponente na bazi kalcijuma, koji se mogu ponovo koristiti kao oplemenjivači zemljišta u kombinaciji sa organskim đubrivom. Naši stručnjaci vam mogu preporučiti najprikladnije rešenje za vašu štalu i životinje.
  
MUZNE KRAVE I TOVNA GOVEDA 

Higijena goveda je ključni faktor za zdravlje ovih životinja, a samim tim i za profitabilnost vaše farme. 

 • Vlaga, toplota i stajsko đubrivo pospešuju razvoj bakterija.
 • Mastitis kod muznih krava može predstavljati noćnu moru, s obzirom na to da ova bolest zahteva lečenje antibioticima i može dovesti do gubitka mleka.
 • Infekcije kopita, kao što su dermatitis ili Mortelarova bolest, uzrokuju hromost goveda. Ovo je bolno za životinje i može dovesti do:  

o    Smanjene proizvodnje mleka.
o    Promene u periodu laktacije.
o    Manji prinos mase prilikom tova goveda i junadi.

 • Paraziti u leglu: gale, vaši, crvi brašnari, itd. 

SVINJE

 • Neprijatni mirisi.
 • Razvoj bakterija u stajskom đubrivu.

PERAD

 • Paraziti legla: gale, vaši, crvi brašnari, itd.
 • Gubljenje na težini ili smrtnost.
 • Neprijatni mirisi.  

Solutions to Meet Your Needs

MUZNE KRAVE I TOVNA GOVEDA  

Zdrave štale pomažu poljoprivrednicima da izbegnu gubitke izazvane patnjom životinja i dodatne troškove za njihovo lečenje. Direktni troškovi hromosti procenjuju se na 250 € po kravi, isključujući troškove nege i reproduktivne poremećaje. 
Carmeuse takođe nudi rešenja za prostirku za krave u obliku prirodnog ležaja od OPTILIT® pomešanog sa slamom. Ovakav ležaj je udobno i higijensko rešenje za muzne krave.

Paleta proizvoda OPTILIT®, koja je odobrena kao biocid, pomaže u sprečavanju infekcije kod stoke. Kada se rasprši po podu OPTILIT® povećava pH vrednost stajskog đubriva i ubija bakterije. Takođe održava pod suvim i poboljšava komfor stoke. 

Carmeuse vam takođe može pružiti rešenja u vezi sa dezo-barijerama, koje će se nalaziti na strateškim pozicijama oko vaše štale.

SVINJE

Sredstvo za isušivanje i dezinfekciju OPTILIT® je jeftino rešenje za redukciju vode u stajnjaku i poboljšanje dobrobiti životinja.  

ŽIVINA

OPTILIT® C+ je mešavina za isušivanje i dezinfekciju koja se rasipa po podu. Pomaže u smanjenju neprijatnih mirisa iz štala i živinarnika. Stoga će ovo rešenje sigurno zadovoljiti farmerove kupce. Za više informacija pogledajte izveštaj Evropske asocijacije za kreč (EuLA) o prevenciji i kontroli ptičjeg gripa i dr. uz upotrebu hidratisanog kreča.
 
KLJUČNE PREDNOSTI OPTILIT® 

 • Karakteristike oplemenjivača: udvostručen životni vek proizvoda. Sa upotrebom OPTILIT® ležajevi u štali stvaraju obogaćeno stajsko đubrivo koje se ne cedi i koje zadržava sve hranljive sastojke za dalju upotrebu na poljima.
 • Prirodno: proizvodi OPTILIT® se mogu koristiti na organskim farmama.   
   

Other Poljoprivreda applications

View all of them
soil amend
Oplemenjivanje Zemljišta
Sugar industry factory
Idustrija Šećera