Understanding Your Market Needs

Pouzdana težina materijala predstavlja izazov za više građevinskih proizvoda. Bitumenski krovni materijali zahtevaju konzistentne ispune i kalcijum-karbonat fine granulacije, koji su inertni u procesu proizvodnje.


Mnogim građevinskim materijalima je potrebna minimalna težina da bi izdržali uticaj okoline i klime tokom svog višedecenijskog životnog veka. Ovo se posebno odnosi na bitumenska krovna rešenja. 

Solutions to Meet Your Needs

Bitumenskim krovovima i šindrama je potrebna težina da bi ostali na mestu, nakon postavljanja na ravne i nagnute krovove. Što su klimatski uslovi oštriji, to bitumenske membrane i šindra moraju da budu deblje, kako bi se oduprli tim teškim uslovima.

Other Građevinski materijali applications

Successful development and manufacturing of building products requires that you carefully consider every aspect that goes into your production.

View all of them
cement
Malteri za zidanje, Glet mase i Fasadni...
AAC
Autoklavirani gas-beton (AAC)