Understanding Your Market Needs

Naša planeta je dom za sve više ljudi, te otuda i proizilazi potreba za metodama gradnje uz korišćenje održivih resursa i potreba za energetski efikasnim zidanjem. Blokovi od autoklaviranog gas-betona (AAC) pripadaju vodećim održivim građevinskim rešenjima. Autoklavirani gas-beton se dobija mešanjem živog kreča sa cementom, peskom, vodom i aluminijumskim prahom. Rezultat toga je masa koja se podiže u kalupima i postavlja tako da formira lagane blokove sa strukturom saća, koji poseduju odlična termička i zvučnoizolaciona svojstva.


Potreba za novim domovima i industrijskim parkovima je znatno porasla tokom poslednjih decenija, usled brzog porasta broja stanovnika i gradova koji se neprekidno šire. Trend gradnje na ekološki prihvatljiv način predstavlja izazov stavljen pred cilj održive urbanizacije, uzimajući u obzir efikasno korišćenje primarnih sirovine.

Solutions to Meet Your Needs

Autoklavirani gas-beton (AAC) predstavlja lagan, prefabrikovan betonski materijal . Stambenim i industrijskim objektimaistovremeno pruža strukturu, termoizolaciona svojstva, vatrootpornost i otpornost na buđ. Autoklavirani gas-beton je prepoznat kao održiv građevinski materijal i vrlo je efikasan u pogledu korišćenja resursa, jer se mogu postići gustine čak i ispod 250 kg/m3 za noseće blokove. Autoklavirani gas-beton se dobija mešanjem kreča, peska, cementa, gipsa i aluminijumskog praha šaržnim procesom. Ključni element u procesu izrade autoklaviranih gas-betonskih proizvodaje živi kreč, posebno dizajniranereaktivnosti i finoće. Tu spadaju blokovi, zidni paneli, podni paneli, krovni paneli, paneli za oblaganje (fasadni paneli) i nadvratnici.

Other Građevinski materijali applications

View all of them
sand lime bricks
Silikatne opeke
clay bricks
Glinena opeka