Pochopení vašich potřeb

Koncentrace kovů v neželezných rudách se snižuje už desetiletí. Ve většině případů to znemožňuje přímou extrakci kovů z rudy. Rudy musí být obohacené nebo zpracované na koncentrát a tento koncentrát se dále používá pro extrakci kovů.  Pěnová flotace je nejběžnějším způsobem obohacování neželezných rud. Flotace je fyzikální proces, který vyžaduje speciální kombinaci několika chemikálií. Její účinnost je ovlivněná správnou volbou chemikálií a jejich kvalitou.

Řešení pro vaše potřeby

Vápno je klíčovou chemikálií pro flotaci rudy a má několik funkcí:

  • Úprava pH v kombinaci s jinými chemikáliemi.
  • Depresant, který separuje pyrit při flotaci měděné rudy.
  • Depresant v selektivní flotaci niklosírnatých rud.

Vápno se nejčastěji používá v tekuté formě (vápenné mléko), které se vyrábí přímo na místě pomocí zařízení na vápnění. Pro efektivitu procesu flotace jsou životně důležité kvalita vápna a ověřené provozní postupy v zařízeních na výrobu vápenného mléka.

Společnost Carmeuse vyvinula řadu produktů AQUACALCO, určených speciálně pro flotaci rudy a hydrometalurgické procesy. Tato speciální řada také zahrnuje hotové vápenné mléko v různých koncentracích. 

  • AquaCalco® Q
  • AquaCalco® S
  • AquaCalco® M

Ostatní služby: Neželezné kovy

Zobrazit všechny z nich
hydrometallurgy
Hydrometalurgie
pyrometallurgy
Pyrometalurgie