Pochopení vašich potřeb

PCC (vysrážený uhličitan vápenatý) je bílý prášek ve specifické krystalické formě se specifickou velikostí, který se vyrábí pomocí reakce vápenného mléka s oxidem uhličitým. Vápenné mléko se obvykle vyrábí hašením vápna. Velikost částic hašeného vápna je klíčovým parametrem pro vysrážení uhličitanu vápenatého.

Rovnoměrný proces precipitace umožňuje dobrou kontrolu nad krystalizací a velikostí částic v MOL. Proto je reaktivita vápna klíčem k dosažení požadované velikosti částic a tvaru PCC, jakož i stability procesu.

Bělost a jasnost PCC je velmi důležitá, hlavně pro výrobu kancelářského (bílého) papíru. Tady je velmi důležitá dobrá kontrola úrovně nečistot, hlavně oxidu železitého a oxidu manganičitého.

Jiné složky, jako silikát a oxid hlinitý, se pokládají pro konečný PCC za znečišťující látku, protože ovlivňují vlastnosti PCC.
 

Řešení pro vaše potřeby

Společnost Carmeuse zajišťuje pro výrobce PCC nehašené vápno s vysokou čistotou (různá kusová velikost) s konzistentní a odpovídající kvalitou a reaktivitou.