Pochopení vašich potřeb

Při výrobě vápenných směsí se vápenné produkty používají hlavně jako zdroj vápníku pro výrobu různých chemikálií. Mezi ně patří chlorové vápno, fosforečnan vápenatý, chlorid vápenatý, vápníková mýdla, laktát vápenatý, dusičnan vápenatý, citrát vápenatý a mnoho dalších. Tyto chemikálie se využívají v různých odvětvích, jako například hnojiva, plasty, potravinářství atd.

Také v chemickém průmyslu je vápno nezbytné pro produkci alkenoxidů, trichloretylenu pro odmaštění, hydroxidu hořečnatého pro žáromateriál, olejových aditiv pro lubrikanty a maziva atd.

Vápenné produkty zajišťují vápenný prvek, který bude součástí finální chemické směsi. Vlastnost vápna bude mít přímý vliv na reakční proces a na kvalitu finálního produktu.

Platí to hlavně proto, že obsah vápníku, který je k dispozici pro reakci, musí být co nejvyšší, aby se získala maximální výtěžnost z vápna. A čistota je také klíčem při garantování kvality finálního produktu. 

Řešení pro vaše potřeby

Pro tento trh společnost Carmeuse dodává specifický typ nehašeného vápna, hašeného vápna a vápence s vysokým obsahem Ca, vysokou čistotou a dostatečnou reaktivitou.