Pochopení vašich potřeb

Ve většině průmyslových výrobních procesů se regulace emisí zaměřuje na prach a jiné znečišťující látky, jako jsou kyselé plyny a hlavně SOX. Takže se v řídicím systému vyžaduje speciální dodatečný krok. Prioritou je zajistit soulad s předpisy při co nejnižších celkových nákladech. Při výběru řešení pro čištění spalin jsou proto klíčovými podmínkami spolehlivost, jednoduchost používání a nákladová efektivita.

Většina standardních řešení zahrnuje suché procesy (injektáž suchého sorbentu) kvůli jejich flexibilitě, jednoduchosti a nižším investičním nákladům. Včetně skutečnosti, že jsou spolehlivé a účinné. A i když je tento čisticí krok mimo hlavní činnost operátora, musí se posoudit i optimalizace procesu.

Řešení pro vaše potřeby

CleanCalco® je řada produktů Carmeuse, určená pro čištění spalin, kde jsou zahrnuté i kompletní služby našich specialistů. Proto je možná identifikace, realizace a optimalizace spolehlivého a nákladově efektivního řešení pro čištění spalin. Speciální produkty jsou navržené tak, aby zvýšily účinnost odstranění v porovnání s klasickým hašeným vápnem.

Po doladění vhodného činidla a souvisejících služeb dokážou zákazníci plně vyhovět předpisům. To snižuje provozní náklady při zachování maximální jednoduchosti používání. Operátor se potom může soustředit na svoje základní činnosti a ne na hodnoty emisních limitů.

Naše optimalizovaná řešení zahrnují produkty, jako například:

 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV

Společnost Carmeuse je schopná vždy zajistit vhodný sorbent CleanCalco® bez ohledu na proces, který si vyberete. Kromě našich produktů vám náš široký sortiment služeb umožní optimalizovat čištění spalin během provozu, díky čemuž se budou náklady na dosažení shody udržovat na nejnižší možné úrovni:

 • Vyhodnocení a demonstrační zkouška
 • Podpora činností přímo na místě
 • Doladění IT
 • Skladování a injektáž
 • Kvalita a inovace
 • Služby a dodávky zákazníkům
   

Ostatní služby: Čištění spalin

Zobrazit všechny z nich
Inside bottom of smoke stack
Média a kotle
Incinerator
Přeměna odpadu na energii