Jak je při použití vápna a vápence možné dosáhnout nejlepší možné výsledky? Společnost Carmeuse vám dokáže poskytnout spolehlivou podporu a rozsáhlé znalosti od okamžiku, kdy se s námi setkáte. Tuto podporu a znalosti nabízíme prostřednictvím našich výrobních zařízení přímo pro vaši provozovnu nebo projekt. Naše společnost funguje jako tým díky pracovníkům v našich provozech a díky spolupráci s vámi. Cílem je pomoci maximalizovat vaši výkonnost při dosažení nákladově efektivních a environmentálních řešení.

Náš výzkumný a vývojový tým neustále vyhledává možnosti zlepšení tak, aby se:

  • Vyvíjela environmentálně vhodnější řešení, která splňují potřeby našich zákazníků.
  • Vyvíjely nové technologie pro zvýšení hodnoty přírodních zdrojů.
  • Našly nové způsoby, jak zvyšovat naši energetickou účinnost a snížit environmentální stopu našich procesů, jakož i procesů našich zákazníků.
     

Možná vás zajímá