Klíčové aspekty

StabiCalco® je produktová řada vápna a pojiv. Byla vyvinutá za účelem úpravy, zpevnění nebo stabilizace různých druhů průmyslových odpadů, průmyslových kalů a kontaminované půdy za účelem bezpečného zneškodnění a také pro říční a mořské sedimenty a popílky, aby bylo možné jejich další použití. 

Přínosy pro vás

StabiCalco® QL, QD a QU jsou typy nehašeného vápna s regulovanou reaktivitou pro solidifikaci anorganického kalu. V případě ošetření petrochemického kalu je možné potlačit jeho reakční teplo tak, aby vyhovovalo požadavkům konkrétního procesu. Při stabilizaci CCP pro speciální stavební účely se zajistí zpoždění pucolánových reakcí, aby se po určitou dobu umožnilo jejich skladování a přeprava. 
Zpožděná reakce s vodou se vyžaduje i při injektáži v dolech se stabilizovanými CCP.