Klíčové aspekty

Vápenné mléko funguje jako činidlo v (polo)mokrých procesech, které se používají velmi často. Jedním z faktorů, který ovlivňuje účinnost odstraňování znečišťujících látek, je kvalita činidla. Výroba přímo na místě je řešením pro případy, kdy jsou potřebné velké objemy a nainstalované je správné technologické zařízení. Vlastnosti nehašeného vápna (čistota, reaktivita a rozložení velikosti částic) jsou faktory, které ovlivňují proces hašení. Je proto nezbytné dosahovat v průběhu času konstantní hodnoty a vlastnosti, které jsou v souladu s navrhovanými charakteristikami zařízení na přípravu činidla.

Produkt CleanCalco® QL nabízí vysokou konzistenci reaktivity a čistoty, aby se zajistil hladký provoz zařízení na přípravu vápenného mléka. CleanCalco® QL  se dodává kompletně mletý, s konstantní zrnitostí, připravený na použití v procesu hašení.
 

Přínosy pro vás

  • Garantovaná dostupnost.
  • Garantovaná konzistentnost.
  • Zákaznická podpora v případě technických a logistických problémů.
  • Prémiová kvalita.
  • Jednoduché použití.
  • Úspory při údržbě.
  • Zvýšená spolehlivost zařízení na čištění spalin.