Klíčové aspekty

Aktivní uhlí je dobře známý adsorbent, který zachytává těžké kovy, jako například rtuť a organické sloučeniny, jako jsou dioxiny a furany. Tyto „mikroznečišťující látky“ tvoří malou část spalin a jejich povolené úrovně emisí se obvykle blíží k úrovni detekce. Aktivní uhlí představuje určitá rizika a produkt vyžaduje přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření (zóna ATEX). Dalším problémem je zajištění správného rozšíření malého množství činidla v celém proudu spalin tak, aby se dosáhla nejnižší požadovaná úroveň emisí.

CleanCalco® FGC-AC je homogenní produkt typu „všechno v jednom“, který je vyrobený na míru. Obsahuje aktivní uhlí na redukci mikroznečišťujících látek a hašené vápno na odstranění kyselých znečišťujících látek. Množství aktivního uhlí je přizpůsobené tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám každého procesu čištění spalin. Konečný produkt je bezpečnější na použití (bez ATEXu), a protože je směs homogenní, rozptýlení aktivního uhlí v celém proudu spalin je jednodušší.
 

Přínosy pro vás

  • Garantovaná dostupnost.
  • Garantovaná konzistentnost.
  • Zákaznická podpora v případě technických a logistických problémů.
  • Prémiová kvalita.
  • Produkt „všechno v jednom“ pro zachytávání širšího rozsahu znečišťujících látek.
  • Bezpečný produkt (bez nebezpečí výbuchu).
  • Lepší rozptýlení částic aktivního uhlí v celém proudu spalin.
  • Úspory při údržbě.
  • Zvýšená spolehlivost zařízení na čištění spalin.