Pochopení vašich potřeb

Pro farmy může být kvůli přirozené a umělé kyselosti půdy v různých regionech náročné dosáhnout cíle v oblasti zvyšování úrody. Aby bylo možné této výzvě čelit a dosáhnout přijatelné výnosy, farmáři někdy používají nadměrné množství NPK (dusík, fosfor a draslík) hnojiv. To postupně vede k zvyšování okyselení půdy, což má negativní dopad na zemědělskou produkci. Za účelem řešení tohoto problému jsme vyvinuli TerraCalco®.

PROČ SE PŮDA STÁVÁ STÁLE KYSELEJŠÍ?

 • Kromě přirozené kyselosti půdy způsobují okyselení půdy i hnojiva.
 • Využití organických odpadových vod, které obsahují amonný dusík.
 • Louhování nitrátem.
 • Biologická činnost a mineralizace uhlíku.
 • Okyselení v okolí rizosféry, hlavně při úrodách luštěnin.
 • Znečištění z důvodu kyselých dešťů (průmysl nebo elektrárny, automobily atd.) nebo vypouštění kyselé vody.
 • Ztráta nitrátů kvůli odpařování.
   

VLIV KYSELOSTI NA ÚRODU

 • Pod hodnotou pH 6,8–7,2 jsou celkové podmínky půdy nevhodné pro většinu plodin, což má za následek nižší výnosy v porovnání s potenciálem půdy s vhodnou hodnotou pH.
 • Při pH nižším než 5,5 uvolňování hliníku, manganu, železa a těžkých kovů způsobuje toxicitu.
 • Výživová hodnota plodin se s nižším pH snižuje. Při nízkém pH je omezená úrodnost půdy. Při pH 5,5 je úrodě k dispozici jen třetina vstupů. Kyselost může vést ke ztrátě dusičnanu amonného v objemu 120 kg/ha při úrodě pšenice, která přijme 170 jednotek dusíku!
 • Okyselení způsobuje extrakci vápníku, což snižuje strukturální stabilitu půdy.
 • Snížená kapacita zadržování vlhkosti v půdě a zvýšený vliv období sucha na úrodu.
 • Nižší diverzita rostlin a nižší výnosy v případě pastvin, což má za následek nižší kvalitu a nižší množství krmiva pro dobytek. 
   

Řešení pro vaše potřeby

TerraCalco® ZVYŠUJE ZÁSADITOST PŮDY
Vyšší pH pomáhá:

 • Zvyšovat množství organických a přírodních hnojiv, použitelných pro pole, zeleninu, vinohrady atd., což vede k lepší úrodě.
 • Zlepšovat strukturu půdy, díky čemuž zvyšuje potenciální produkci.
   

CARMEUSE NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTŮ TerraCalco® PRO ZLEPŠOVÁNÍ PŮDY A UDRŽOVÁNÍ JEJÍHO DOBRÉHO STAVU

Některé oblasti mají velmi kyselou půdu, kterou je potřebné upravit tak, aby se zajistilo efektivní hospodaření. Přísada pro tuto úpravu se však všeobecně vyžaduje ve většině oblastí.

 • Ideální pH pro úrodu je od 6,8 do 7,2.
 • Spodní limit se nazývá také objektivní pH, pod jehož úrovní existuje riziko toxicity, způsobené oxidem hlinitým (<5,5) a značné strukturální nestability, která může zničit jarní i zimní úrodu.
 • Pravidelné používání TerraCalco umožňuje zachování dobrých charakteristik pole.
   

TŘI HLAVNÍ ÚČINKY POUŽITÍ TERRACALCO® NA PŮDU

1. CHEMICKÝ ÚČINEK TerraCalco®: VYVAŽUJE KYSELOST PŮDY
Ochrana rostlin

 • TerraCalco® zvyšuje pH na optimální úroveň, což má kladný účinek na množství dusíku, uvolňovaného z půdy. Chrání také rostliny, čímž omezuje jejich schopnost absorbovat toxické prvky a pomáhá při zvyšování množství výživových složek v optimálním rozsahu. 
 • V kyselé půdě rostliny lehčeji absorbují toxické prvky, jako jsou hliník a kadmium, což omezuje potenciální výnosy a kvalitu úrody.
   

Optimalizované složky hnojení

 • Půda, ošetřená základními přísadami, nabízí pro rostliny větší zásobárnu základních živin (např. vápník). Pokud se však aplikují jen DUSÍKATÁ hnojiva, okyselení půdy se bude zvyšovat a rostliny budou absorbovat toxické prvky.

Zvyšuje množství organických látek v půdě

 • TerraCalco® umožňuje lepší využití přírodních složek hnojení v organických látkách půdy, což následně umožňuje snížení spotřeby hnojiv.

2. TerraCalco® PODPORUJE BIOLOGICKOU AKTIVITU

 • Při nízké hodnotě pH se metabolické procesy ve většině mikroorganismů zastaví. Výjimečně v kyselé půdě přežijí jen plísně a mnoho z nich má na úrodu patogenní účinky.
 • Eliminací kyselosti se stimuluje rozvoj hlízkovitých bakterií, což vede ke snižování množství plísně. Lepší stav úrody je důsledkem optimálního množství plísní v půdě.
 • Mnoho bakteriálních kmenů produkuje během metabolických procesů hormony, které jsou homologické ve vztahu k růstovým hormonům rostlin. To podporuje lepší a rychlejší růst kořenů.
 • Je také známé, že významný počet bakteriálních kmenů dokáže vázat dusík (některé z nich jsou volné fixátory dusíku, jiné jsou v symbiotickém vztahu s kořeny). Tyto procesy významně obohacují půdu dusíkem ve formě, která je snadno dostupná pro rostliny.
 • Vysoké pH v půdě zajišťuje lepší podmínky provzdušnění a vlhkosti, což je dobré pro aktivní bakteriální život.
   

3. FYZICKÝ ÚČINEK TerraCalco®: ZLEPŠUJE STRUKTURU PŮDY

VÝHODY TERRACALCO®

 • Zlepšuje strukturu půdy.
 • Optimalizuje potenciál půdy.
 • Zvyšuje účinek hnojiv.
 • Podporuje biologickou aktivitu.
 • Zvyšuje množství organických látek v půdě.
 • Chrání rostliny.
   

Díky méně zhutněné půdě TerraCalco® podporuje lepší růst kořenů.

Všechny tyto tři účinky TerraCalco® zvyšují potenciální úrodu. 
Vyšší produkce pomáhá farmářům produkovat udržitelně a dodržovat předpisy pro ochranu půdy.
Díky přidání přísad zemědělská půda s vyšší produktivitou maximalizuje nákladovou efektivitu.

Ostatní služby: Zemědělství

Farming today is a complex business with a variety of needs.

Zobrazit všechny z nich
Chickens eating feed on a farm
Krmivo zvířat
CowdesinfectionEurope
Dezinfekce