1. Christophe, mohl byste se nám představit, abychom vás poznali blíže? 

Vystudoval jsem obor strojírenství a stal jsem se stavebním inženýrem na Antverpské univerzitě v roce 1990, potom jsem sloužil v armádě jako důstojník v záloze v belgickém letectvu. Následně jsem začal pracovat a zároveň jsem si doplňoval univerzitní vzdělání. Získal jsem magisterský titul z managementu podniků na Solvay Business School (VUB) v roce 1995 a postgraduál z financí na Univerzitě Leuven v roce 2001. 

V Carmeuse pracuji 19 let, nejdříve v Belgii, později ve střední Evropě a od roku 2010 v pozici manažera pro evropský stavební trh. Tento trh má několik podsegmentů, z nichž oblast úpravy půdy v posledních letech významně rostla a dnes představuje nejdůležitější podsegment.  

Evropský stavební tým tvoří více než 20 lidí, hlavně klíčoví manažeři pro účetnictví, několik techniků pro technologické aplikace a komunikační specialisté. Já je nazývám týmem snů.

2. Která z hodnot společnosti Carmeuse je pro vás nejdůležitější (dlouhodobost, zodpovědnost, respekt, efektivita, zaměření na zákazníka)? 

I když všechny jsou důležité, dlouhodobost je pro mě nejdůležitější, protože v mojí funkci představuje jasnou vizi pro budoucnost, vypracování cestovních map pro nové trhy a produkty ve velmi dynamickém tržním prostředí, protože klimatická změna ovlivňuje různé podsegmenty velmi rychle.

Náš stavební trh je velmi technický a na univerzitách a v centrech odbornosti probíhá mnoho výzkumů, do kterých jsme zapojení a které finančně podporujeme. Stojíme na hranici poznání a naše produkty využíváme ve stavebních materiálech budoucnosti. 

3. Mohl byste nám vysvětlit, co je ViaCalco®? 

ViaCalco® představuje využití vápna a pojiva na bázi vápna při ošetření půdy, což se oficiálně nazývá zemní práce, kde se zemina přímo na stavbě mísí s pojivy a takto se transformuje na pevnou součást budoucích násypů pro cesty, kolejnice, průmysl a všechny typy stavebních projektů. Vytváříme materiál, který vypadá a chová se jako beton, a to s využitím lokální zeminy namísto nového lomového kameniva. Tato technologie se stále vyvíjí, protože know-how a výzkum posouvají technologii kupředu a přinášejí nám možnosti využití ve vyšších a vyšších základových vrstvách konstrukce cest. 

Za posledních 12 let společnost Carmeuse zajistila dodávky směsí ViacCalco® pro tisíce malých, velkých a velmi velkých projektů. Členové našeho týmu inspirovali zúčastněné strany ve všech našich zemích, aby navrhovali a využívali naše produkty při zemních pracích, týkajících se komplexních stavebních projektů. ViaCalco® se uznává jako udržitelné řešení pro budoucnost, které šetří přírodní zdroje, dobu realizace a peníze.

Dnes oslavujeme náš příběh úspěchu ViaCalco®, protože můžeme říct, že pokud bychom spočítali celý objem prodeje ViaCalco® za posledních 12 let, dokázali bychom postavit 30 m širokou dálnici z Bruselu do Istanbulu, což znamená přibližně 2600 km. Nebo, pokud jste fanoušky fotbalu, tak můžeme říct, že naše prodeje ViaCalco® od roku 2009 by dokázaly stabilizovat plochu 12 250 fotbalových hřišť.