Alex přijal naše pozvání a odpověděl na několik otázek o své práci v rámci společnosti Carmeuse. 
"Na mé práci se mi nejvíce líbí, že není rutinní. Myslím, že se mi v Carmeuse daří dobře sladit pracovní a soukromý život, protože mám velkou flexibilitu při řízení svých projektů, jakmile dosáhnu svých osobních cílů."
Podívejte se na videorozhovor a dozvíte se více!

 

Pokud chcete přidat titulky v angličtině, můžete tak učinit přímo na YouTube. Upozorňujeme, že titulky jsou generovány automaticky a některá slova mohou být přeložena chybně.