Pochopení vašich potřeb

Odpadové hospodářství je v současnosti prioritou pro úplně každého. Každý se musí dnes zaměřovat na snížení, opětovné použití a recyklaci našeho odpadu. Přesto je nejlepším řešením rekuperace energie ze zbylé části odpadu. Důvodem je, že tato část je udržitelnou částí řetězce odpadového hospodářství, která umožňuje vyrábět cennou a obnovitelnou energii. Tento sektor patří mezi nejčistší v Evropě díky snižování emisí znečišťujících látek z provozů, které přeměňují odpad na energii, které splňují i nejpřísnější regulace na světě.

Operátoři provozů musí čelit dodatečným nákladům, které jsou důsledkem potřeby dodržování přísných emisních limitů a nedostávají za to žádné kompenzace. Systémy regulace emisí musí zajistit vysokou účinnost odstranění a plnou spolehlivost. Redundance dokáže zvýšit spolehlivost systému, ale také výrazně zvyšuje náklady na dosažení shody. Výběr procesu čištění spalin ovlivňuje velké množství faktorů, které mají výrazný vliv na další provoz systému. Jeden z těchto vlivů vychází specifikace činidel, včetně jejich dostupnosti a ceny.

Řešení pro vaše potřeby

Odborníci Carmeuse vám pomohou vybrat pro vaše potřeby nejlepší řešení, beroucí do úvahy všechny náklady, spojené s vaším projektem čištění spalin. Mohou vám také doporučit speciální řešení v závislosti na lokálních podmínkách. Klasické činidlo, a hlavně sorbenty a související služby jsou všechny spolu součástí našich řešení:

 • CleanCalco® LS
 • CleanCalco® QL
 • CleanCalco® CDS
 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV
 • CleanCalco® FGC-AC
 • CleanCalco® Depurcal

Kromě kvalitního produktu naše služby zahrnují:

 • Vyhodnocení a demonstrační zkouška
 • Podpora činností přímo na místě
 • Doladění IT
 • Skladování a injektáž
 • Kvalita a inovace
 • Služby a dodávky zákazníkům
   

Ostatní služby: Čištění spalin

Zobrazit všechny z nich
FGC industrial app
Průmyslové aplikace
Inside bottom of smoke stack
Média a kotle