Pochopení vašich potřeb

V procesu odsíření taveniny účinnost i výtěžnost kovu závisí na kvalitě a spolehlivosti tavidel, odsíření a tekutosti. Společnost Carmeuse zajišťuje fluidní mleté vápno v jeho nejčistší a nejjemnější formě podle specifikací nebo smísené se zkapalňovači strusky a hořčíkovým kovem.

Jak je možné zlepšit výtěžnost kovu a účinnost procesu odsíření?

Řešení pro vaše potřeby

  • Odsíření taveniny je nejhospodárnější proces odstranění síry před zavážením do BOF.
  • Kovový hořčík je nejúčinnějším činidlem pro odsíření. Oxid vápenatý je nákladově nejefektivnějším řešením a vytvořené sulfidy jsou velmi stabilní.
  • Společnost Carmeuse zajišťuje fluidní mleté vápno, jehož účelem je zlepšení volného proudění a reaktivity, aby se urychlil proces odsíření.
  • Kromě toho společnost Carmeuse dodává FML, smíchané s jinými tavidly, pro potřeby zlepšení výtěžnosti kovu. 
     

Ostatní služby: Železo a ocel

Zobrazit všechny z nich
aod
Argono-kyslíkový dekarbonizační (AOD)...
steel making
Tavení oceli