NAŠE POSLÁNÍ
Naše poslání formuje naši společnost, naše provozy a naši obchodní činnost. A nejdůležitější je, že naše poslání prosazujeme na základě souboru hodnot, které jsou podle nás nezbytné pro splnění našich krátkodobých a dlouhodobých cílů.

Na lidech nám záleží.
Odvažujeme se myslet odlišně.
Podporujeme inovace.

 

NAŠE VIZE
Naše vize řídí naši obchodní strategii, naši činnost a jednotlivé cíle.

Přispíváme k lepšímu světu.

 

NAŠE HODNOTY 
Naše hodnoty představují naše základní přesvědčení a určují naše chování. Jsou naší DNA a také důležitou součástí naší kultury. Působíme celosvětově, v různých zemích, různých kulturách s různými náboženstvími a politickou situací. Naše hodnoty poskytují rámec pro překlenutí těchto rozdílů a jejich využití pro posílení naší společnosti.


Zaměření na zákazníka

 • Zajištění správné kvality ve vztahu k produktu, službám a dodávkám
 • Ulehčení života zákazníkovi
 • Překračování očekávání zákazníka

Dlouhodobost

 • Získání loajality našich zákazníků
 • Účinné fungování
 • Investování do nejnovějšího, investování do budoucnosti

Zodpovědnost

 • Odhalení problémů a jejich vyřešení
 • Děláme vlastní rozhodnutí
 • Nic, co děláme, nestojí za zranění

Respekt

 • Respektování našich závazků
 • Respektování jiných, jejich nápadů, jejich rozdílů a jejich kultury
 • Respektování prostředí, přírody a našich komunit

Efektivita

 • Zjednodušení procesů všude tam, kde je to možné
 • Zajištění maximální přidané hodnoty při minimálních prostředcích
 • Moudré vynakládání prostředků
Carmeuse Badge of Honor