Naše historie

1860
Frasnes
Celé dobrodružství začalo Léonem Collinetem v roce 1860, nedaleko Meuse v Belgii, na místě známém svým čistým vápencem.

Společnost Carmeuse uspěla při spojení několika nezávislých lomů, aby se stala jedním z předních hráčů v Belgii a dokázala přežít všechny války a krize 20. století.
Kromě čísel, rozvah, těžkostí a úspěchů je to i příběh velkého dobrodružství. Je to příběh tisíců „carmeusáků“, kteří během 150 let práce, zanícení a odhodlání přispěli k tomu, že se z Carmeuse stala celosvětově vlajková loď belgického průmyslu.

1900 - 1950
excavator
V roce 1925 získala firma oficiální název a vznikla společnost „Carmeuse“.

Až do druhé světové války se obchodování neměnilo. Vápenec se láme pomocí kladiva.
Koncem 30. let došlo k plné modernizaci průmyslových provozů Carmeuse. Technologický pokrok vede ke zlepšení produktivity a kvality. Kameníci se vytratili.
   


1950 – 1980
swan
V roce 1953 se stala logem společnosti Carmeuse labuť a dodnes naši společnost symbolizuje.

První rotační pec „Carmeuse-Polysius“ umožňuje výrobu vápna s vyšší čistotou a reaktivitou.  Tato nová technologie snížila zrnitost ze 60 na 10 mm a zároveň snížila spotřebu tepla o 35 %. 

Šedesátá léta charakterizuje uvědomění si vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Pro výrobu vápna to znamenalo zvýšení tlaku na snížení prašnosti a vibrací z odstřelů. 

 

1980 - 2000
History 2000 Moha
V 80. letech dochází k první geografické expanzi společnosti Carmeuse.

Společnost začíná expandovat za hranice, nejdříve v Evropě: Itálie, Francie a Nizozemsko, v 90. letech následovaly Severní Amerika a Turecko. 
První kroky na africkém kontinentě společnost Carmeuse udělala v roce 1995. 

2000 – 2010
History 2000
Na přelomu století získala Carmeuse ve střední Evropě nový rozměr.

Společnost je v současnosti jedním z hlavních výrobců produktů z vápna a vápence, které se používají v mnoha oblastech, zajišťujících každodenní a základní potřeby.
V roce 2003 se Rodolphe Collinet stává novým generálním ředitelem společnosti Carmeuse. 
V následujících letech si společnost Carmeuse upevnila svoje vedoucí postavení na severoamerickém trhu po tom, když v roce 2008 uskutečnila největší akvizici ve své historii. 

2010 - 2019
History 2019
Toto období se vyznačuje druhou vlnou geografické expanze společnosti Carmeuse.

Společnost rozvíjí činnost ve více geografických oblastech Evropy a Afriky, ale expanduje i do Thajska a Brazílie. 
Toto období představuje důležitý obrat ve fungování a činnosti společnosti Carmeuse: společnost se vydává zcela odlišným směrem a začíná se přesouvat od produkce vápna a vápence k nabízení rozvinutějších služeb. 
V roce 2017 společnost Carmeuse kupuje STT v Kanadě a v roce 2018 následuje založení společnosti TecforLime.  Prostřednictvím těchto dvou platforem nabízí Carmeuse svoje technické znalosti, výstavbu zařízení, technologickou podporu pro všechny koncové trhy a řešení, šité na míru pro každou situaci. 

2020
160 years
Společnost Carmeuse oslavuje 160 let od založení!

Za 160 let jsme dokázali zlepšit každodenní život lidí kolem nás, pomohli jsme najít řešení, díky kterým jsou naše voda a ovzduší čistší. 

Pomohli jsme zemědělství při pěstování a uchovávání potravin, které potřebujeme, zajistili jsme, že jsou budovy pevnější a cesty po celém světě bezpečnější. Pro průmyslová odvětví, pro komunity, pro život.

A to jsme jen na začátku.