Pochopení vašich potřeb

Přepravní společnosti jsou pod značným tlakem, aby zvýšily finanční návratnost investicí do silnic a dálnic, minimalizovaly problémy, způsobené údržbou asfaltových krytů a prodloužily životnost krycích vrstev.  Společnosti hledají spolehlivá, ověřená a udržitelná řešení. Hašené vápno, což je chemicky aktivní plnivo, přináší investorům značnou přidanou hodnotu.

Silniční stavební společnosti a vlastníci cest často hledají řešení, které sníží jejich náklady na údržbu a následné náklady během životnosti stavby. Proto obvykle hledí hlavně na parametry kvality, které ovlivňují životnost silnic.

Řešení pro vaše potřeby

Hašené vápno je chemicky aktivní plnivo. Nabízí synergické výhody díky zvýšení odolnosti vůči vlhkosti a tvorbě kolejí, protože zajišťuje, že je směs při vyšších teplotách tužší a pevnější. Výsledkem je asfaltová směs, která je odolnější vůči únavovým poruchám a praskání. Kromě toho hašené vápno snižuje rychlost stárnutí asfaltového krytu zpomalením oxidace bitumenu. Takže kryt zůstává v průběhu času pružnější a je chráněný proti praskání, způsobenému křehkostí, o celé roky déle než bez přidání vápna.

Jak kryt stárne, praskání často začíná tvorbou mikroprasklin. Ty se následně spojují a vytvářejí makropraskliny, které narušují kryt. Částice hašeného vápna snižují praskání, protože vápno reaguje s prvky v bitumenu a vytvářejí větší části, které jsou lépe schopné přerušovat a odklánět mikropraskliny. To brání růstu mikroprasklin a vzniku větších prasklin, které přispívají k poškozování krycí vrstvy.

Státní silniční úřady v Severní Americe odhadují, že hašené vápno zvyšuje životnost asfaltových směsí během jejich života o 20 až 50 %. V Evropě francouzští manažeři v silniční dopravě naznačují, že výhodné účinky hašeného vápna zvyšují životnost o 25 % vzhledem k očekávané životnosti obrusné vrstvy. Při tomto konceptu použití hašeného vápna v asfaltových vrstvách se uhlíková stopa silniční výstavby může snížit až o 23 %. (Zdroj: EuLA)
 

Ostatní služby: Stavebnictví

Zobrazit všechny z nich
precast concrete
Prefabrikovaný beton
soil treatment
Ošetření půdy