PROBLÉM

Aglomerace usnadňuje zavážení jemných částic železné rudy, smíchaných s tavidly a koksárenským uhlím/koksem, do vysoké pece. Snižování kvality železné rudy představuje pro výrobce oceli velkou výzvu. Je potřebné najít alternativní řešení pro udržení optimálního složení a hutnických vlastností aglomerátu, aby bylo možné vyrábět taveninu a nakonec ocel vysoké kvality.

Je prokázané, že vápno má pozitivní vliv na produktivitu procesu aglomerace a úspory paliva. Vápno jako intenzifikátor procesu aglomerace zajišťuje zlepšenou aglomeraci a propustnost aglomerační směsi. Přidání vápna do aglomerační směsi naznačuje pozitivní vliv na tepelný obsah v aglomeračním lůžku, což vede ke zkrácení doby aglomerace a možné úspoře paliva. Na základě experimentálních výsledků má částečné využití vápna v aglomerační směsi také pozitivní vliv na životní prostředí.

 Sinter_project_1

ŘEŠENÍ

Pálené vápno ve srovnání s vápencem zlepšuje prostup tepla v aglomerované vrstvě. Při stejné zásaditosti a stejném objemu paliva může dojít ke změně poměru CO2/CO díky různým množstvím uhličitanů po jejich nahrazení vápnem. I v případě vápna jsou kvalita, granulometrie, množství a metoda přidávání vápna do procesu aglomerace velmi důležité pro charakteristiky a produktivitu aglomerace.

Granulometrie je důležitá pro vytvoření rovnoměrné směsi, která ovlivňuje propustnost vsázky a tím i související podmínky hoření a prostupu tepla během aglomerace. Kontrolované a řízené dávkování vápna během aglomerace by mohlo potenciálně zvýšit produktivitu aglomerátu o přibližně 20 %, díky čemuž se sníží náklady na tunu a také objem vratného aglomerátu.

Výzkum charakteristik vápna pro aglomerát společnosti Carmeuse nám umožňuje nabízet technické produkty a služby na míru, které zajišťují zvýšenou kvalitu aglomerátu, zacílení na úspory nákladů a snižování environmentálních vlivů procesu aglomerace.

 Sinter_project_2

ODBORNOST

Společnost Carmeuse neustále pracuje na rozšiřování poznatků o produktech a procesech tak, abychom mohli uspokojit potřeby každého individuálního použití v ocelárenském průmyslu. Získali jsme poznatky v oblasti nabízení řešení na míru (tříděné vápno, vápno s velkou povrchovou plochou, jemné vápno, mleté vápno, vápno s opožděnou reaktivitou a hašené vápno), které vycházejí z mnoha experimentů, souvisejících s procesem aglomerace.

Ve společnosti Carmeuse jsme také získali mnoho odborných poznatků v oblasti nabízení řešení, která vycházejí z mnoha experimentů, souvisejících s procesem aglomerace. Aglomerace železné rudy vždy představovala proces, který měl potenciál na snížení emisí a nákladů. Výzkum charakteristik vápna pro aglomerát společnosti Carmeuse nám umožňuje nabízet technické produkty a služby na míru, které zajišťují zvýšenou kvalitu aglomerátu, zacílení na úspory nákladů a snižování environmentálních vlivů procesu aglomerace.

 Sinter_project_3