BIODIVERSITEIT

Er zijn drie fasen in het leven van een steengroeve:

  • Fase 1 - De groeve produceert steen. 
  • Fase 2 - De groeve wordt vaak gebruikt om water te decanteren in een gesloten lus. 
  • Fase 3 - Als de industriële activiteit voorbij is, wordt de steengroeve een uitstekend toevluchtsoord voor vissen, amfibieën, vogels, libellen en waterjuffers die de groeve geleidelijk aan koloniseren.

Carmeuse evalueert, verwerkt en beheert herstelplannen en programma's voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. We gebruiken of saneren het land dat door onze productiefaciliteiten wordt verbruikt om bij te dragen aan het behoud van natuurlijke hoogland- of wetland-ecosystemen ten behoeve van de planten en dieren die er gedijen.

biodiversity

GROEVENBEHEER

Carmeuse geeft al jaren blijk van een verantwoorde aanpak op het gebied van landbeheer en het herstel van steengroeven. Erkend als een bedrijf dat de natuur beschermt, ontwikkelen we zelfs de biodiversiteit.

We gebruiken en transformeren natuurlijke hulpbronnen - kalksteen en water - op de meest efficiënte manier om hun functioneel doel te maximaliseren en de afvalproductie te minimaliseren. Carmeuse streeft ernaar om 100% van wat uit de aarde is gewonnen te gebruiken en 0% afval achter te laten.


Tijdens elke productiefase streeft Carmeuse ernaar om de beste technologie en praktijken te implementeren en toe te passen op het gebied van energiegebruik, luchtemissies, alternatieve brandstoffen en koolstofemissies. In al deze praktijken monitoren we het totale verbruik van hulpbronnen en de output van emissies om onze activiteiten voortdurend te verbeteren en te bevorderen in de richting van een optimale milieuefficiëntie. 


Een van de beste voorbeelden van onze monitoringpraktijken is in onze ovens. We hebben geleidelijk aan de emissiecontroleprogramma's uitgebreid om de naleving van de industrie- en overheidsvoorschriften te garanderen en om de schoonste omstandigheden te creëren voor de gemeenschappen om ons heen.
 

quarry management

BKG EMISSIES

Carmeuse is actief bezig met het nastreven van technologieën en praktijken die de uitstoot van broeikasgassen zullen verminderen.


In 2019 voltooide Carmeuse een gedetailleerde analyse van onze broeikasgasvoetafdruk. Deze dient als uitgangspunt voor onze inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


Carmeuse heeft een BKG-team opgericht om onze inspanningen te richten op de vermindering van de BKG-emissies en een paar voorbeelden van deze inspanningen zijn het toegenomen gebruik van alternatieve brandstoffen en nieuwe technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen, op te vangen en zelfs te hergebruiken.

 

blue sky and clouds