Rookgasreiniging

Met meer dan 30 jaar ervaring in het domein van rookgasreininging is Carmeuse een referentie voor het leveren van reagentia en de optimalisatie van rookgas reinings installaties. De selectie van een optimaal rookgasreinigingsproces hangt af van vele factoren. Een doorslaggevende factor is de specificatie van het reagens, rekening houdend met de beschikbaarheid, reiningings- en kosteneffecientie ervan. Deze kritische factoren zorgen ervoor dat onze oplossingen niet alleen helpen aan het voldoen van de vereiste wettelijke emissie limieten, maar ook de economische duurzaamheid van de rookgas reiningsinstallaties van onze klanten waarborgen. Samen creëren we een schonere en groenere toekomst voor industrieën en gemeenschappen.

Image
Flue Gas Cleaning
Menu

INDUSTRIËLE BOILERS

Energie is een essentiële behoefte voor veel industriële toepassingen. Energie wordt in verschillende vormen gebruikt, zoals stoom, elektriciteit of thermische energie. Energieproductie vereist de omzetting van fossiele brandstoffen of hernieuwbare energiebronnen. Om te voldoen aan de emissie limieten van de sector, die gerelateerd zijn aan industriele activieit is een rookgas zuivering vaak vereist. Het CleanCalco® productassortiment en het technische ondersteuningsteam maken het mogelijk om aan de vereiste wettelijke vereisten te voldoen met de laagst mogelijke economische impact.

Meer informatie
Industrial_boilers_3

AFVAL ENERGIE CENTRALE

Afvalbeheer is een prioriteit voor ons allemaal. Iedereen moet zich inzetten voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van ons afval. Toch is energieterugwinning uit de resterende afvalfractie de best beschikbare oplossing. Deze verwerking is een duurzaam onderdeel van de afvalverwerkingsketen en levert waardevolle en hernieuwbare energie op. De sector is een van de schoonste in Europa, dankzij de continue vermindering van de uitstoot uit afvalenergiecentrales in overeenstemming met enkele van 's werelds strengste voorschriften.  Het CleanCalco® productassortiment en het technische ondersteuningsteam maken het mogelijk om aan de vereiste wettelijke vereisten.

Meer informatie
Waste-to-Energy

BIOMASSA-INSTALLATIE

De greendeal zorgt voor een toename naar groene energie en zo een grotere vraag naar biomassa-energie-installaties (BtE). Helaas is niet elke biomassabron vrij van vervuiling en soms wordt er een aanzienlijke variabiliteit waargenomen. Daarom moeten er flexibele en betrouwbare emissiecontrolesystemen worden geïmplementeerd. Zoals bij alle industriële toepassingen moeten BtE-installaties normen volgen zoals die van de Richtlijn Industriële Emissies in Europa (2010/75/EU) en moeten ze de bijbehorende emissiegrenswaarden respecteren. Het CleanCalco® productassortiment en het technische ondersteuningsteam maken het mogelijk om aan te voldoen aan deze grenswaarden.

Meer informatie
Biomass_3

ELECTRICITEITS CENTRALE

Stroom is en wordt nog essentiëler voor onze samenleving nu electrificatie de huidige trend is. Recente technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon te vergroten, met als grootste nadeel hun intermitterende karakter. Het gebrek aan voldoende opslagcapaciteit betekent dat fossiele brandstoffen en nucleaire bronnen nog steeds een verplicht onderdeel vormen van het energievoorziening om de stabiliteit van het net en de betaalbaarheid van elektriciteit in sommige regio's te garanderen. Het CleanCalco® productassortiment zorgt voor het behalen van de noodzakelijke emissie normen.

Meer informatie
Power_plant_2