Electriciteits centrale

Stroom is en wordt nog essentiëler voor onze samenleving nu elektrificatie de huidige trend is. Recente technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon te vergroten, met als grootste nadeel hun intermitterende karakter. Het gebrek aan voldoende opslagcapaciteit betekent dat fossiele brandstoffen en nucleaire bronnen nog steeds een verplicht onderdeel vormen van het energievoorziening om de stabiliteit van het net en de betaalbaarheid van elektriciteit in sommige regio's te garanderen. Het CleanCalco® productassortiment zorgt voor het behalen van de noodzakelijke emissie normen.

Image
Power_plant_2