Circulaire economie

De circulaire economie heeft een brede acceptatie gekregen. Het gaat verder dan alleen afvalbeheer. Door circulaire praktijken te omarmen, kunnen we een duurzamer en grondstofzuiniger systeem creëren. Bij Carmeuse streven we ernaar om de waarde van afval en bijproducten te verhogen en ze om te zetten in grondstofstromen.

Onze expertise

 • Onze diensten verminderen de impact op het milieu.
 • Stellen klanten in staat om besparingen te genereren.
 • Hun impact op het milieu minimaliseren.
 • Voldoen aan nalevingsniveaus.
Menu

Van een lineaire economie naar een circulaire economie → het fundamentele verschil tussen deze twee economische modellen is dat, terwijl de lineaire economie de "neem-maak-afval"-stappenbenadering volgt, de circulaire economie de 4V-benadering volgt van "verminder, hergebruik, recycle en terugwin", waarbij afval volledig uit de vergelijking wordt gehaald.

De circulaire economie is een innovatief economisch model dat gericht is op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van efficiënt gebruik van hulpbronnen. In tegenstelling tot de traditionele lineaire benadering (waarbij hulpbronnen worden gewonnen, gebruikt en weggegooid), is de circulaire economie erop gericht materialen, producten en hulpbronnen zo lang mogelijk in omloop te houden. Het is gebaseerd op drie principes: elimineer afval en vervuiling, circuleer producten en materialen (tegen hun hoogste waarde) en regenereer de natuur.

Waarom is Circulaire Economie belangrijk?

 • Optimalisatie van hulpbronnen: In een circulaire economie worden eindige hulpbronnen zoals metalen, mineralen en fossiele brandstoffen efficiënter gebruikt. Door producten te ontwerpen met het oog op duurzaamheid, repareerbaarheid en recyclebaarheid, kunnen bedrijven hun afhankelijkheid van nieuwe materialen verminderen.
 • Afvalvermindering: Circulaire praktijken minimaliseren de afvalproductie. In plaats van producten weg te gooien, worden ze gerepareerd, opgeknapt of opnieuw gemaakt. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid gestort afval, maar bespaart ook energie en grondstoffen.
 • Economische kansen: Circulariteit omarmen opent nieuwe zakelijke mogelijkheden. Bedrijven kunnen waarde creëren door afvalstromen opnieuw te gebruiken, innovatieve recyclingtechnologieën te ontwikkelen en circulaire diensten aan te bieden (zoals het leasen of delen van producten).
 • Voordelen voor het milieu: Door de kringloop te sluiten, verminderen we de vervuiling, behouden we ecosystemen en beperken we de klimaatverandering. Circulaire systemen geven prioriteit aan hernieuwbare energie, duurzame materialen en regeneratieve praktijken.

Grondstoffenschaarste, overconsumptie en verstedelijking zijn megatrends die het streven naar een meer circulaire economie stimuleren.

In milieucompliance-toepassingen zijn we bezig met verschillende initiatieven om bijproductstromen terug te winnen, te behandelen en te hergebruiken om zo het calcium rond te leiden en circulariteit in de milieucompliance-behandeling te brengen. We hebben al terugwinningstrajecten ontwikkeld voor enkele specifieke stromen, zoals:

 • Hergebruik van steenkoolverbrandingsproducten (as) in de bouw en sanering.
 • Hergebruik van biosolids in akkers als organisch supplement.
 • Thermische terugwinning van brandbaar afval en bijproducten.
 • Specifieke luchtverontreinigingsbestrijdingsresiduen voor verder hergebruik in de bouw.

Ons team Innovaties en Circulaire Economie ontwikkelt voortdurend nieuwe routes voor nieuwe specifieke stromen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden voor uw specifieke stroom te evalueren.