Alle informatie op deze site wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie. Carmeuse geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk, stilzwijgend of wettelijk, met betrekking tot deze site of de informatie die zich op deze site bevindt.

Het enige en exclusieve rechtsmiddel van elke gebruiker voor elke vordering met betrekking tot deze site, ongeacht of een dergelijke vordering is gebaseerd op garantie, contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere theorie, is beperkt tot het staken van het gebruik van de site. In geen geval zal Carmeuse aansprakelijk zijn voor enige incidentele, gevolg-, straf- of speciale schade, met inbegrip van, zonder beperking, enige schade voor verlies van winst, gegevens, gebruik of goodwill, uit enig gebruik of onvermogen tot gebruik van deze site of de informatie die deze bevat.

De technische informatie, vergelijkingen, aanbevelingen, kostenanalyses, conclusies en andere meningen die worden uitgedrukt en vervat in de pagina's van deze website en/of downloadbare documenten van deze website worden geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Carmeuse geeft echter geen enkele garantie, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot dergelijke technische informatie, vergelijkingen, aanbevelingen, kostenanalyses, conclusies en andere meningen, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik of de overname van deze informatie. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige resultaten. De nauwkeurigheid van elke conclusie hierin is gebaseerd op de nauwkeurigheid van de onderliggende verstrekte informatie. Alle hierin verstrekte adviezen zijn algemene adviezen, die mogelijk niet geschikt zijn voor de specifieke omstandigheden van een gebruiker.

Carmeuse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal dat op aan deze site gelinkte sites is geplaatst. De documenten en afbeeldingen op deze site kunnen technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en/of verouderde informatie bevatten. Het gebruik van dergelijke documenten en afbeeldingen geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Carmeuse controleert niet regelmatig het materiaal dat op de gelinkte sites wordt geplaatst en onderschrijft geen enkel materiaal dat op gelinkte sites verschijnt. Elke beslissing van de gebruiker om gelinkte sites te bekijken is op eigen risico van de gebruiker.