Bodemaanpassing

De bodem is onze belangrijkste rijkdom. We hebben een gezonde, optimale bodem nodig, vrij van blokkades door voedingselementen, met perfecte fysieke, chemische en biologische eigenschappen, die ons helpt om uitstekende opbrengsten per oppervlakte-eenheid te behalen. Voor alle boeren is superieure productie van hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten het ideaal waar ze naar streven.

Image
Soil_amendament_hands

Om te kunnen profiteren van alle positieve elementen van een gezonde bodem (d.w.z. optimaal voor de gewassen en de levende organismen erin) en om ervoor te zorgen dat de bodem voor ons werkt bij het bereiken van het hoogste doel (maximale opbrengsten in termen van kwantiteit en kwaliteit, met lage kosten), moet onze bodem een constante, neutrale pH hebben.

Boeren hebben moeite om hun doelen voor het verbouwen van gewassen te bereiken vanwege de natuurlijke en kunstmatige zuurgraad van de grond, alkaliteit, gebrek aan calcium en verdichte, niet-verluchte en waterarme bodems die in de meeste regio's voorkomen. Om deze uitdaging aan te gaan en aanvaardbare opbrengsten te behalen, gebruiken boeren soms buitensporige hoeveelheden NPK-meststoffen (stikstof, fosfor en kalium). Dit leidt geleidelijk tot een toenemende verzuring van de bodem, met negatieve gevolgen voor de landbouwprestaties. Om al deze uitdagingen aan te gaan, hebben we TerraCalco® ontwikkeld.