Slibbehandeling

Slibbehandeling speelt een cruciale rol in ecologische duurzaamheid en de bescherming van waterbronnen. Het omvat verschillende technieken om slib, een bijproduct van afvalwaterbehandeling en industriële processen, te beheren en te verwerken. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op twee cruciale aspecten van slibbehandeling: Biologische slibbehandeling en baggerslibbeheer. Inzicht in deze processen stelt industrieën en gemeenschappen in staat om slib effectief te beheren en zo watervoorraden te beschermen en ecologisch evenwicht te bevorderen. Door deze technieken toe te passen, kunnen we bijdragen aan een schonere, duurzamere toekomst.

Image
Sludge_4
Menu

BAGGERSPECIE

Baggeren is essentieel voor het onderhoud van havens en waterwegen in het kader van water- en overstromingsbeheer. In overeenstemming met het concept van de Circulaire Economie kan baggerspecie vaak op verschillende manieren worden hergebruikt. Vervuilde sedimenten, zelfs als ze in kleine hoeveelheden voorkomen, kunnen alleen worden hergebruikt na een speciale behandeling.  Het hergebruik is onderworpen aan strenge milieulimieten. Carmeuse heeft het StabiCalco® productgamma ontwikkeld om te voldoen aan de eisen voor de behandeling van baggerslib.

Meer informatie
Dredging_sludge_1