Bodembehandeling

Bodemverwerking speelt een sleutelrol in het duurzame beheer van onze natuurlijke hulpbronnen, vooral in Europa worden grote hoeveelheden land onderworpen aan verschillende verwerkingsprocessen. In overeenstemming met de principes van de circulaire economie vindt industrieel grond en ‘slib’ een nieuw leven na het oorspronkelijke gebruik. Dit veelzijdige materiaal kan worden hergebruikt in de industrie, worden geïntegreerd in bouwprojecten of worden gebruikt voor milieusanering. Door oplossingen op basis van kalk te gebruiken, lossen we niet alleen directe milieuproblemen op, maar leggen we ook de basis voor een duurzamere toekomst. Deze bindmiddelen vergemakkelijken de omzetting van potentieel schadelijke materialen in waardevolle hulpbronnen, waardoor afval wordt geminimaliseerd en we minder afhankelijk worden van beperkte grondstoffen.

Image
construction_mix
Menu

VERONTREINIGDE BODEM

De Europese industrie genereert een grote hoeveelheid afvalstromen. Een deel daarvan ligt al tientallen jaren opgeslagen op gevaarlijke stortplaatsen of in depots. Industrieel slib en verontreinigde grond, of het nu afkomstig is van dagelijkse werkzaamheden of van oude stortplaatsen, kunnen soms worden hergebruikt in de industrie, bouw- en saneringswerkzaamheden of zelfs  teruggewonnen als vaste brandstof. Ongeacht hun type en herkomst vereisen al deze materialen een behandeling om hun negatieve milieueffecten onder controle te houden. Carmeuse biedt met het StabiCalco®  een productengamma aan voor de uitgebreide behandeling en stabilisatie van vervuilde bodems.

Meer informatie
Polluted_soil_enviro

NIET-VERONTREINIGDE BODEMS

Fijne bodems met een slechte draagkracht vormen vaak een grote uitdaging voor geoengineerders en ontwerpers. Wanneer ViaCalco® in fijne bodems wordt gemengd, kan een onwerkbaar terrein worden omgevormd tot een solide werkplatform. Dit biedt een basis voor de verdere bouw van alle soorten onderlagen, afdeklagen en onderlagen voor snelwegen, spoorwegen, wegen, industrieterreinen, luchthavens of andere grondwerken in verband met civieltechnische projecten.

Meer informatie
Soil_treatment_2