Biomassa-installatie

De greendeal zorgt voor een toename naar groene energie en zo een grotere vraag naar biomassa-energie-installaties (BtE). Helaas is niet elke biomassabron vrij van vervuiling en soms wordt er een aanzienlijke variabiliteit waargenomen. Daarom moeten er flexibele en betrouwbare emissiecontrolesystemen worden geïmplementeerd. Zoals bij alle industriële toepassingen moeten BtE-installaties normen volgen zoals die van de Richtlijn Industriële Emissies in Europa (2010/75/EU) en moeten ze de bijbehorende emissiegrenswaarden respecteren. Het CleanCalco® productassortiment en het technische ondersteuningsteam maken het mogelijk om aan te voldoen aan deze grenswaarden.

Image
Biomass_pellets