Verontreinigde bodem

De Europese industrie genereert een grote hoeveelheid afvalstromen. Een deel daarvan ligt al tientallen jaren opgeslagen op gevaarlijke stortplaatsen of in depots. Industrieel slib en verontreinigde grond, of het nu afkomstig is van dagelijkse werkzaamheden of van oude stortplaatsen, kunnen soms worden hergebruikt in de industrie, bouw- en saneringswerkzaamheden of zelfs  teruggewonnen als vaste brandstof. Ongeacht hun type en herkomst vereisen al deze materialen een behandeling om hun negatieve milieueffecten onder controle te houden. Carmeuse biedt met het StabiCalco® een productengamma aan voor de uitgebreide behandeling en stabilisatie van vervuilde bodems.
 

Image
Polluted_soil

Functies in meer detail:

Neutralisatie:

 • StabiCalco® productassortiment met een pH-waarde van 12,6 heeft een hoge neutralisatiewaarde waardoor de pH kan worden verhoogd zonder gebruik van corrosieve en gevaarlijke chemicaliën.

Aangepaste mengsels:

 • In speciale gevallen combineren op maat gemaakte kalkhoudende bindmiddelen de bovenstaande effecten met de verhoogde cementreactie van hydraulische toeslagstoffen. Het resultaat is stabiele en duurzame eindproducten waar dat nodig is.

Coagulatie-effecten:

 • StabiCalco®-producten bevorderen de coagulatie van kleimengsels, waardoor ze gemakkelijker te verwerken zijn.

Immobilisatie en stabilisatie:

 • Voor de meeste sedimenten combineren op maat gemaakte bindmiddelen de bovenstaande effecten met de verhoogde ‘cementering’ reactie van de  hydraulische hulpstoffen. Dit synergetische effect resulteert in stabiele en duurzame eindproducten waar dat nodig is.

 

Voordelen in meer detail:

Verbeterde veiligheid:

 • Veiliger neutraliseren van zure grond met een StabiCalco® S en M die worden beschouwd als niet-ADR en niet corrosief  voor de huid.

Verbeterde hantering:

 • Drogen (dankzij exotherme reacties).
 • Verdere ontwatering en fysische transformatie dankzij reactie met de aanwezige kleimineralen, waardoor fysisch gebonden water vrijkomt. Hierdoor veranderd de structuur naar zandig of korrelig.

Immobilisatie van verontreinigende stoffen en blokkering van uitloging:

 • Vermindering van de oplosbaarheid van de meeste verontreinigende stoffen in vervuilde bodems (vooral zware metalen, fluoriden en zwavel) door de alkalische pH en de toevoeging van calcium, waardoor hun uitspoeling naar het milieu wordt voorkomen.

TCO-reductie:

 • Dankzij de verschillende kenmerken van het StabiCalco® productassortiment kan het aantal behandelingsstappen verminderd worden of zelfs in-situ uitgevoerd worden, wat leidt tot een verlaging van de totale behandelingskosten.
 • Geen beschikbaarheidsbeperkingen en lokaal geproduceerd.

Duurzaamheid:

 • Mogelijk hergebruik van 'slib'.
 • In sommige gevallen is in-situ behandeling mogelijk.